Om veilig de weg op te kunnen bij vorst, ijzel of sneeuwval strooien we met zout of rijden we rond met sneeuwschuivers. Fotograaf: Rob Voss

De strooiwagens zijn weer op pad

Misschien is het al opgevallen: de strooiwagens waren weer te zien. De vrieskou zit er goed in, dus het kan glad zijn op wegen en fietspaden.

De strooiploeg trekt erop uit om de gladheid voor te zijn en te bestrijden
De strooiploeg strooit zout om de gladheid voor te zijn. Fotograaf: Rob Voss

De strooiploeg trekt erop uit om de gladheid voor te zijn en te bestrijden, maar let zelf ook goed op als u de weg op gaat. De strooiwagens rijden volgens een vast schema. De routes zijn nauwkeurig samengesteld en bevatten in totaal een netwerk van 700 kilometer wegdek en fietspad. Dit zijn vooral wegen en fietspaden waar veel verkeer rijdt.

We strooien op:

  • hoofdwegen en – fietspaden;
  • busroutes;
  • ontsluitingswegen van wijken en bedrijventerreinen;
  • wegen en (fiets)paden naar openbare voorzieningen (ziekenhuizen en verzorgingstehuizen);
  • voetgangersgebied in het centrum en bij winkelcentra;
  • (hoofd)wegen in de woonwijken
Uw Reactie
Uw Reactie