Om veilig de weg op te kunnen bij vorst, ijzel of sneeuwval strooien we met zout of rijden we rond met sneeuwschuivers. Fotograaf: Rob Voss

De strooiwagens zijn weer op pad

Misschien is het al opgevallen: de strooiwagens waren weer te zien. De vrieskou zit er goed in, dus het kan glad zijn op wegen en fietspaden.

De strooiploeg trekt erop uit om de gladheid voor te zijn en te bestrijden
De strooiploeg strooit zout om de gladheid voor te zijn. Fotograaf: Rob Voss

De strooiploeg trekt erop uit om de gladheid voor te zijn en te bestrijden, maar let zelf ook goed op als u de weg op gaat. De strooiwagens rijden volgens een vast schema. De routes zijn nauwkeurig samengesteld en bevatten in totaal een netwerk van 700 kilometer wegdek en fietspad. Dit zijn vooral wegen en fietspaden waar veel verkeer rijdt.

We strooien op:

  • hoofdwegen en – fietspaden;
  • busroutes;
  • ontsluitingswegen van wijken en bedrijventerreinen;
  • wegen en (fiets)paden naar openbare voorzieningen (ziekenhuizen en verzorgingstehuizen);
  • voetgangersgebied in het centrum en bij winkelcentra;
  • (hoofd)wegen in de woonwijken

Er is helaas niet de capaciteit om alle straten, paden en trottoirs te strooien. Dit is bovendien belastend voor het milieu. De routes zijn zo uitgestippeld, dat bewoners vanaf hun woning niet ver hoeven te rijden om op een gestrooide weg te komen.

Kijk voor meer informatie over het strooien en de routes op www.apeldoorn.nl/gladheid.

Uw Reactie
Uw Reactie