Ondertunneling Laan van Osseveld
Fotograaf: Rob Voss
Ondertunneling Laan van Osseveld

Er komt een tunnel onder de spoorwegovergang aan de Laan van Osseveld. Deze weg is een belangrijke verkeersader in de stad, een onderdeel van de Apeldoornse Ring. De tunnel gaat de verkeersdoorstroming behoorlijk verbeteren.

Verbetering van de verkeersdoorstroming

Bij de spoorwegovergang over de Laan van Osseveldstond staat het verkeer elk uur ongeveer 20 minuten stil. Om de veiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren, komt er een tunnel en wordt de weg verbreed van 2 naar 4 rijstroken. Tijdens de werkzaamheden is de Laan van Osseveld tussen Woonboulevard het Rietveld (zijde Zutphensestraat) en de rotonde Veenhuizerweg (zijde Deventerstraat) afgesloten voor verkeer. Winkelcentrum ’t Fort en Woonboulevard het Rietveld blijven dus bereikbaar. We verwachten dat de tunnel 12 mei klaar is.

Blijf op de hoogte

Naar verwachting duren de werkzaamheden tot 12 mei 2023. Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? 

Verdubbeling Laan van Osseveld

Aannemer Gebr. Van Kessel voert de werkzaamheden voor de verdubbeling van de Laan van Osseveld uit. Dat gebeurt in drie fasen. Op de tekening vindt u in welke volgorde we de werkzaamheden uitvoeren. Inmiddels zitten we in fase 3, waarbij eerst aan de zijde van het Rietveld en vervolgens aan de kant van het Ommeland wordt gewerkt. We verbreden de weg van twee naar vier rijstroken en installeren verkeerslichten bij het Rietveld. Daarnaast worden de fietspaden aangepast om tweerichtingsverkeer mogelijk te maken. Tijdens de werkzaamheden blijven winkels en bedrijven aan Het Rietveld bereikbaar via een tijdelijke doorsteek. De honden uitlaatplaats blijft beschikbaar.

Download de faseringstekeningen (.jpg) van de werkzaamheden

Fase 1 en 2:

Op de tekening vindt u in welke volgorde we de werkzaamheden uitvoeren. De aannemer start aan de noordzijde van het spoor, vanaf de Veenhuizerweg tot en met de aansluiting op de Deventerstraat (fase 1a, 1b en 1c). Omdat we steeds aan één zijde van de weg werken, kan al het verkeer over de andere weghelft rijden. 

Fase 3:

In januari 2023 starten we met fase 3a en 3b, waarbij eerst aan de zijde van het Rietveld en vervolgens aan de kant van het Ommeland wordt gewerkt. In deze fase werken we ook aan het deel tussen de (voormalige) rotonde Veenhuizerweg en de onderdoorgang. De hondenuitplaats blijft beschikbaar.

Werkzaamheden tunnel Laan van Osseveld

Ontwerp

De ontwerptekeningen zijn opgesplitst in 9 tekeningen door de grootte van het projectgebied. Gebruik onderstaand overzicht om het juiste bestand vinden.

Gemeente Apeldoorn heeft samen met Traffic Service Nederland (TSNED) een verkeersplan opgesteld en de omleidingsroutes onderzocht. Hierin staan, na langdurig onderzoek, de verwachte verkeerseffecten, knelpunten en noodzakelijke maatregelen.

Fase 3a

Omleidingsroutes

Tijdens de afsluiting van de Laan van Osseveld komen er omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Rondom het bouwterrein is er extra aandacht voor de doorgang en veiligheid van fietsers en voetgangers, vanwege de nabijgelegen voorzieningen als scholen en het winkelcentrum.

Er zijn verschillende routes. Dit maakt het makkelijker voor bewoners en gebruikers om hun reis plannen en de juiste route te kiezen. Woningen, bedrijven en voorzieningen blijven altijd bereikbaar. Het kan gebeuren dat een kortste route niet meer mogelijk is, maar er is altijd een andere veilige route.

Update 23-3-2023

Nieuwe spoortunnel Laan van Osseveld opent op 12 mei

Goed nieuws voor Apeldoornse weggebruikers: de tunnel Laan van Osseveld gaat op 12 mei open. De komende tijd staat in het teken van asfalteren, het laatste beton storten en belijning aanbrengen. In mei kunnen fietsers en automobilisten door de gloednieuwe tunnel rijden.

“Net als veel buurtbewoners, ondernemers en weggebruikers kijken we uit naar de opening van de tunnel. Maar we zijn er nog niet: ook de komende tijd wordt er hard gewerkt om op 12 mei open te kunnen”, aldus wethouder Marco Wenzkowski.

Update 6-2-2023

Update tunnel Laan van Osseveld

Op dit moment werken we aan de wanden van de onderdoorgang. Op een aantal plekken zijn er cortenstalen wanden geplaatst. Ook wordt er nog volop beton gestort. We kunnen inmiddels de onderdoorgang oversteken: dat maakt het werk een stuk makkelijker!

Naar verwachting gaat de nieuwe onderdoorgang aan de Laan van Osseveld eind april open. De komende maanden wordt hard gewerkt om de weg klaar te maken voor gebruik. We blijven daarbij afhankelijk van de weersomstandigheden; vooral in februari kunnen we nog te maken krijgen met vorst. We houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang.

Na de openstelling is de Laan van Osseveld open voor alle verkeer. Wel vinden aansluitend nog wat afrondende werkzaamheden plaats.

Update 18-01-2023

Informatiepunt gesloten

Door de voortgang van de werkzaamheden, merkten we dat de bezoekersaantallen bij het informatiepunt terugliepen. Daarom zijn er geen medewerkers meer aanwezig bij het informatiepunt. Mocht u vragen hebben voor de gemeente dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar tunnelosseveld@apeldoorn.nl.

Update 17-11-2022

Werkzaamheden kruispunt Deventerstraat - Laan van Osseveld uitgesteld

Tussen vrijdag 18 november en maandag 21 november zou er gewerkt worden aan het kruispunt Deventerstraat – Laan van Osseveld. Door de weersvoorspellingen voor dit weekend, gaan deze werkzaamheden niet door. De aanhoudende regen en lage temperaturen gaan ten koste van de kwaliteit van het asfalt. Dit betekent dus ook dat omleidingen voor dit kruispunt niet meer gelden.

Kwaliteit van het asfalt

Door de lage temperaturen zou het asfalt te snel afkoelen. Dit heeft effect op de verdichting en de uiteindelijk levensduur van het asfalt. Ook heeft de regen een nadelig effect op de hechting. De combinatie van kou en neerslag, maakt dat we een ander weekend kiezen voor de werkzaamheden.  Zo kunnen we een goede kwaliteit van het asfalt garanderen.

Nieuwe planning

We schuiven de werkzaamheden voor dit kruispunt door naar het voorjaar van 2023. Dit heeft geen effect op de verder planning voor de ingebruikname van de tunnel Laan van Osseveld.

Update 26-10-2022

Weekendafsluiting Deventerstraat 

Van vrijdag 18 november 19.00 uur tot maandag 21 november 06.00 uur is het kruispunt Laan van Osseveld - Deventerstraat grotendeels afgesloten. Tijdens dit weekend wordt fase 2 van de verdubbeling Laan van Osseveld uitgevoerd. De overlast hiervan is kort en hevig. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden drie weken duren, maar door de werkzaamheden in één weekend uit te voeren voorkomen we langdurige overlast.

De volgende richtingen zijn tijdens de weekendafsluiting niet bereikbaar:

  • De Deventerstraat – vanuit Teuge en richting Teuge - is het hele weekend afgesloten.
  • De Laan van Zevenhuizen is ter hoogte van de Deventerstraat het hele weekend afgesloten.
  • Het tankstation blijft bereikbaar vanaf de noordelijke richting.

De Deventerstraat richting ’t Fort en richting het centrum blijft het hele weekend in beide richtingen toegankelijk.

Verkeer Laan van Osseveld

Het werk aan de verdubbeling van de Laan van Osseveld veroorzaakt meer hinder voor alle verkeersdeelnemers. We proberen uiteraard om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. U kunt knelpunten of misstanden altijd bij ons melden, dan kunnen we ons best doen om dit op te lossen. Helaas lukt dit niet altijd en kunnen we niet voorkomen dat het drukker wordt op de omleidingswegen. Dat geldt zeker voor dit  najaar. Ons advies blijft daarom om zoveel mogelijk thuis te werken of te reizen op een ander moment of andere manier.

Update 10-10-2022

Belangrijke mijlpaal

De werkzaamheden voor de nieuwe spoorwegtunnel Laan van Osseveld zijn in volle gang. De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de betonnen constructie te maken die uiteindelijk de tunnelmoot vormt. Deze voorgebouwde tunnelbak wordt op 18 oktober tussen 5.00 uur en 12:00 uur op de juiste plek geschoven. Om dit te kunnen doen, rijden er van 15 t/m 20 oktober geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer.

Uniek staaltje techniek

De betonnen constructie weegt maar liefst 6.600 ton en wordt langzaam verplaatst. Daarbij verzetten we ongeveer 12.500 m3 grond. Om dit te kunnen doen, werken we 140 uur non-stop door (ook ’s nachts). Via deze website kunt u de werkzaamheden live volgen. Daarnaast is er op locatie ruimte voor mensen die willen kijken

Update 7-10-2022

Gewijzigde openingstijden informatiepunt

Vanaf oktober is het informatiepunt op ’t Fort minder lang open dan voorheen. U kunt vanaf nu elke donderdag, tussen 10:00 uur en 12:00 uur, langskomen bij het informatiepunt. We beantwoorden hier al uw vragen over de onderdoorgang en de verdubbeling. Loopt u gerust eens binnen!

Update 31-08-2022

Dag van het Spoor op ’t Fort 3 september a.s.

Op zaterdag 3 september vindt de Dag van het Spoor op het Fort plaats. Van 12.00 – 16.00 worden diverse activiteiten georganiseerd. Natuurlijk is ook Prorail deelnemer aan deze feestelijke dag en is het informatiepunt geopend (vm pand Flip Kluin bij de grote parkeerplaats). Op het Informatiepunt is vanaf 3 september ook een opstelling met modelspoortreinen van Modelspoorgroep IJsselland te bekijken op de vrijdag (10.30-20.30), zaterdag en zondag (10.30-17.00) tot en met (in ieder geval) 25 september.

Het informatiepunt aan de Linie 521 is daarnaast vanaf 3 september weer elke donderdag geopend tussen 10.00 en 14.00 om uw vragen over de onderdoorgang en de verdubbeling te beantwoorden, in ieder geval tot en met oktober. Loop gerust eens binnen!

Voor de eerste 100 bezoekers van ’t Fort die met de fiets komen, hebben wij op 3 september een speciale actie: op het Informatiepunt kunt u gratis een luxe fietstas ophalen! Mochten na 3 september nog tassen over zijn, dan kunnen deze tijdens de reguliere openingstijden worden opgehaald. We hopen natuurlijk dat u met deze fietstas vaker boodschappen komt doen op de fiets!

Treinvrije periode 10-12 september (TVP1)

Vanaf 10 september (01.00 uur uur) tot 12 september (05.00 uur) is er een buitendienststelling van het spoor. Er is dan geen treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn. In deze periode wordt dag en nacht gewerkt op en rondom het spoor. Tijdens deze TVP worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de treinvrije periode in oktober (TVP2). We gaan onder meer bezig met het vervangen van de bovenportalen van het spoor, we doen aanpassingen aan installatiekasten en we leggen een zogenaamde kabelbrug aan. Dit alles om het uiteindelijk inschuifmoment van de tunnelmoot in oktober mogelijk te maken. Voor deze werkzaamheden maken we ook gebruik van een mobiele kraan op het spoor.

Dit zal hinder in de vorm van geluidsoverlast met zich meebrengen. Ook zullen bovengemiddeld veel mensen tegelijkertijd aan het werk zijn. Parkeren zullen de werklieden zoveel mogelijk binnen de bouwhekken doen. Wij vragen op voorhand uw begrip

Update: 15-08-2022

Werkzaamheden verdubbeling gaan van start!

Op 15 september 2022 start aannemer Van Kessel met de werkzaamheden voor de verdubbeling van de Laan van Osseveld. Eerst werken we aan de noordzijde van het spoor (Veenhuizerweg t/m Deventerstraat). In 2023 gaan we verder met de zuidzijde (bij het Rietveld en Ommeland) en het stukje tussen de rotonde en het spoor.

Houd rekening met gewijzigde rijroutes. Omdat door de werkzaamheden minder rijbanen beschikbaar zijn, kan het wat langer duren totdat u uw bestemming bereikt. Plan uw reis op tijd, of reis buiten de spits of met de fiets of het openbaar vervoer. De rijroutes geven we met borden aan.

21-07-2022

Bewonersavond verdubbeling Laan van Osseveld

Zo’n 100 belangstellenden bezochten op 22 juni de informatieavond bij Van der Valk. Aannemer van Kessel presenteerde samen met de gemeente Apeldoorn de werkzaamheden, planning en fasering. Daarnaast zijn vragen persoonlijk beantwoord. Lees de meest gestelde vragen, met reactie.

Betonstort op 16 juni

Vandaag wordt het beton voor de ‘tunnelmoot’ gestort aan de noordzijde van het spoor. Deze tunnelmoot is nodig om straks de ondertunneling te realiseren. Het gaat hier om 1300 m³ beton dat met ongeveer 100 vrachtwagens wordt gebracht.

We zetten op meerdere punten verkeersregelaars in om het verkeer in goede banen te leiden. De stort vindt plaats vanaf twee locaties. Eén binnen de bouwhekken en één aan het einde van De Linie. Hierdoor is dit laatste stuk van de Linie niet toegankelijk en zijn niet alle parkeerplaatsen te gebruiken.

09-06-2022

Aannemer Van Kessel aangewezen voor verbreding Laan van Osseveld

Na een aanbestedingstraject kwam aannemer Van Kessel als beste uit de bus. Vanaf september 2022 starten zij met het werk aan de Laan van Osseveld. Dat gebeurt in verschillende fases. Op woensdag 22 juni is er een bewonersavond voor omwonenden om toelichting te geven op de planning.

Verbreding Laan van Osseveld

Om de doorstroming op de Laan van Osseveld te verbeteren, gaat de weg van twee naar vier rijstroken. Ook de fietspaden aan beide kanten van de Laan van Osseveld worden aangepakt. Hierdoor is straks tweerichtingsverkeer mogelijk. Het ontwerp voor de verbreding kunt u bekijken onder het kopje ‘ontwerp’.

09-06-2022

Werkzaamheden op Hemelvaartsdag en zaterdagen

Omdat de beschikbaarheid van het staalwerk wat onzeker is in deze tijden, moeten we voor het vlechtwerk een tandje bij zetten. Om die reden wordt er op Hemelvaartsdag en de aankomende zaterdagen gewerkt. We verwachten niet dat dit enige hinder oplevert.

24-05-2022

Paaltjes bij bustunnel 't Fort

We kregen meldingen dat auto’s gebruik maakten van het fietspad door de bustunnel. Daarom is er, in overleg met de fietsersbond, hier aan beide kanten paaltjes geplaatst.

09-03-2022

Laatste ronde bomenkap start 10 maart.

Op 10 maart worden de laatste bomen gekapt tussen de Veenhuizerweg en Deventerstraat om ruimte te maken voor de tunnel en wegverbreding. Deels van de gekapte bomen gaan naar de Apenheul om gebruikt te worden als speelmateriaal voor de apen. In het groenplan is vastgesteld hoe de gekapte bomen gecompenseerd worden.  

16-2-2022

Bustunnel

Vanuit de buurt krijgen wij enkele meldingen van sluipverkeer dat gebruik maakt van de bustunnel bij Winkelcentrum ‘t Fort. Dit is nog steeds streng verboden en alleen toegestaan voor voertuigen met een ontheffing (stadbus, nood- en hulpdiensten en huisartsen in geval van spoed). De politie is hiervan op de hoogte en zet in op meer handhaving rondom de bustunnel. Ook plaatsen wij paaltjes aan beide kanten van de fietstunnel om te garanderen dat de fietstunnel autovrij blijft.

Wij denken graag mee met ondernemers in het projectgebied die unieke activiteiten willen organiseren om hun zichtbaarheid te vergroten. Stuur een e-mail naar tunnelosseveld@apeldoorn.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Inkomstenverlies of hinder

Heeft u tijdens de bouw van de tunnel Laan van Osseveld in vergelijking met anderen onevenredig veel nadeel, bijvoorbeeld inkomstenverlies of hinder? Dan kunt u een verzoek om nadeelcompensatie indienen.

Bij nadeelcompensatie geldt een zogeheten normaal maatschappelijk risico. Dat is een eigen risico of ondernemersrisico bij maatschappelijke ontwikkelingen. Schade die binnen het normaal maatschappelijke risico valt, komt dus niet voor vergoeding in aanmerking.

Door het toevoegen van een fietsers- en voetgangersbrug over de tunnel kunnen fietsers en voetgangers straks veilig de Laan van Osseveld oversteken. Dat maakt ook de snelle fietsverbinding tussen Apeldoorn en Deventer een stukje beter. Aanvullend vervangen we de rotonde bij de Veenhuizerweg voor een kruising met en brengen we verkeerslichten aan bij het Rietveld.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Dit project heeft een omgevingsmanager. Zij is het aanspreekpunt voor de buurt. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bettine Potter via tunnelosseveld@apeldoorn.nl.

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie