Meest gestelde vragen bewonersavond 22 juni

Zo’n 100 belangstellenden bezochten op 22 juni de informatieavond bij Van der Valk. Aannemer van Kessel presenteerde samen met de gemeente Apeldoorn de werkzaamheden, planning en fasering. Daarnaast zijn vragen persoonlijk beantwoord. De meest gestelde vragen, met reactie, leest u hier.

In de huidige situatie mist er een oversteek voorziening over de Veenhuizerweg tussen de Vosweide en ’t Fort.

Er wordt daarom een nieuwe oversteek gemaakt aan de oostzijde van de kruising tussen de Vosweide en ‘t Fort. Dit betreft een voetpad waardoor de Veenhuizerweg in twee gedeeltes kan worden overgestoken, zie onderstaande afbeelding.

Dit zorgt voor een goed overzicht met een brede middenberm. Voor mensen die zich daarbij toch onvoldoende veilig voelen, hebben we op 50 meter afstand de verkeerslichten bij de Laan van Osseveld als alternatief.

Over de exacte afwerking van de damwand zijn we nog in gesprek met de aannemer.

Er worden in de nieuwe situatie bomen aangebracht conform de tekeningen zoals te vinden op de website. Er worden geen stuiken aangebracht. In de bermen wordt wilde flora gezaaid.

Ja, winkelcentrum blijft tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar. Dit geldt ook voor de toegang tot de wijk, de meubelboulevard en alle andere voorzieningen en bedrijven. De aannemer heeft hier rekening mee gehouden in de fasering van de werkzaamheden.

Door de werkzaamheden zullen er wel gewijzigde verkeerssituaties optreden.

Op de webpagina Laan van Osseveld is onder het kopje ‘ontwerp’ de fasering te vinden. Hierop kunt u zien op welk momenten gewerkt wordt aan de verschillende fases.

Uw Reactie
Uw Reactie