Ondertunneling Laan van Osseveld
Fotograaf: Rob Voss
Ondertunneling Laan van Osseveld

De spoorwegwegovergang aan de Laan van Osseveld is vervangen door een onderdoorgang. De weg is een belangrijke verkeersader in de stad, een onderdeel van de Apeldoornse Ring. De tunnel verbetert de verkeersdoorstroming en veiligheid.

Verbetering van de verkeersdoorstroming

De tunnel Laan van Osseveld is officieel geopend! Bij de spoorwegovergang over de Laan van Osseveld stond het verkeer elk uur ongeveer 20 minuten stil. Om de veiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren, is de overgang vervangen door een tunnel en is de weg verbreed van 2 naar 4 rijstroken. Over de tunnel ligt een brug voor fietsers en voetgangers, zodat zij veilig de Laan van Osseveld kunnen oversteken. Verder heeft de rotonde aan de Veenhuizerweg plaatsgemaakt voor verkeerslichten.

Timelapse werkzaamheden tunnel Laan van Osseveld

Ontwerp

De ontwerptekeningen zijn opgesplitst in 9 tekeningen door de grootte van het projectgebied. Gebruik onderstaand overzicht om het juiste bestand vinden.

Update 28-07-2023

Langer groen bij het stoplicht?

Wellicht heeft u de sticker al gezien bij het stoplicht aan de Laan van Osseveld/Veenhuizerweg. Door driemaal achter elkaar op het knopje te drukken binnen twee seconde, krijgt u extra groen. De groentijd gaat van 15 naar 23 seconden zodat u langer de tijd heeft om over te steken.

Update 12-06-2023

Werkzaamheden De Tol

Nu de omleidingsroutes voor de bouw van de tunnel Laan van Osseveld zijn opgeheven, gaat ook de kruising bij De Tol weer terug naar de oorspronkelijke situatie. Dit betekent dat we het fietspad terugleggen langs de Zutphensestraat.

We voeren de werkzaamheden uit van 26 juni t/m 14 juli, tussen 7.00 en 17.00. De woningen en een deel van de parkeerplaatsen voor het voormalige restaurant blijven bereikbaar. De doorsteek van de Zutphensestraat naar de Deventerstraat wordt afgesloten. Fietsers die vanaf de Zutphensestraat richting het centrum rijden, worden omgeleid.

Update 09-06-2023

Werkzaamheden Veenhuizerweg

De Veenhuizerweg (vanaf de Vosweide tot en met de aansluiting met De Ontvangst) wordt opnieuw ingericht. De fietsoversteek over De Ontvangst passen we aan en het wegdek krijgt nieuw asfalt en wegmarkeringen. Daarvoor moeten we ook de bestaande tussenlaag verwijderen. Aannemer Gebr. Van Kessel verricht de werkzaamheden van maandag 12 juni (06.30 uur) tot en met vrijdag 23 juni.

Tijdens de werkzaamheden is het werkvak afgesloten voor al het verkeer. De wijk Osseveld-Oost is voor autoverkeer bereikbaar via de Deventerstraat en de Balustrade. Winkelcentrum Het Fort is bereikbaar via Laan van Osseveld, Veenhuizerweg en Linie. Voor fietsers is de Veenhuizerweg bereikbaar via de Bloemenweide.

Update 02-06-2023

Werkzaamheden komende weken

De komende weken staat nog een aantal werkzaamheden op de planning. We zetten ze hieronder op een rijtje:

  • De werkzaamheden aan de houten brug naar de Jacqueline van de Waalssingel zijn inmiddels gestart en worden vandaag, 2 juni afgerond; 
  • Week 22 t/m week 24: Aanleg van parkeervakken en drempel Ommeland;
  • Week 23 t/m week 25: werkzaamheden Veenhuizerweg / de Ontvangst, asfalt en oversteekjes.

Let op: de Veenhuizerweg is in week 24 & week 25 voor alle verkeer afgesloten tussen de Ontvangst en de Vosweide. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Bloemenweide. Autoverkeer wordt in beide richtingen via de Balustrade/Deventerstraat omgeleid. In week 23 wordt alvast het fietspad aan de zijde van het winkelcentrum verwijderd.

  • Week 25: Aansluiting de Linie op fietsviaduct over de Laan van Osseveld
  • Week 26 t/m week 29: Aanpassing De Tol naar de oorspronkelijke situatie (met enige verbeteringen).

Update 26-05-2023

Op drie locaties brengen we rood asfalt aan op het fietspad:

op het fietspad van de Laan van Osseveld ter hoogte van de Veenhuizerweg, het fietspad voor de ingang van Het Rietveld en het fietspad over de tunnel brengen we rood asfalt. Dit doen wij vanaf woensdag 31 mei 22.00 uur tot donderdag 1 juni 06:00 uur.

Bereikbaarheid

Voor de bereikbaarheid betekent dit dat de Veenhuizerweg tussen de Laan van Osseveld en de Vosweide afgesloten is voor autoverkeer. De wijk Osseveld Oost is voor autoverkeer bereikbaar via de Balustrade. Voor fietsers blijft de Veenhuizerweg bereikbaar via het fietspad aan de zijde van de Vosweide.

Het Rietveld is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar voor autoverkeer. Fietsers worden over de parallelweg van de boulevard geleid.

De fietsbrug bij de Linie blijft voorlopig afgesloten, de werkzaamheden hebben dus geen impact op de bereikbaarheid.

Update 23-05-2023

Busbaan Deventerstraat

De rijbaanindeling bij de Deventerstraat gaat donderdag 25 mei weer terug naar de oorspronkelijke situatie. Dat betekent dat de busbaan tussen bakker Toet en De Tol, die nu als rechtsaffer gebruikt wordt, weer busbaan wordt. Hiervoor moeten we donderdag een aantal werkzaamheden uitvoeren, dit brengt lichte hinder met zich mee voor het verkeer.

Update 15-5-2023

Tunnel Laan van Osseveld officieel geopend

Onder luid applaus is de nieuwe spoorwegtunnel aan de Laan van Osseveld vrijdagmiddag 12 mei geopend. Voorafgaand knipte wethouder Marco Wenzkowski symbolisch een lintje door met gedeputeerde Helga Witjes, regiodirecteur Danou Veenhof van ProRail, vertegenwoordigers van omwonenden, aannemers en ondernemers van ’t Fort en Het Rietveld. Kinderburgemeester Jolie en klasgenoot Roos maakten de opening definitief en knipten het laatste lint door.

 
Feestelijke opening van de nieuwe spoorwegtunnel. Foto door Rob Voss.

Na 16 maanden werk kan het verkeer vanaf vandaag gebruik maken van de onderdoorgang. Dat betekent dat ook de omleidingsroutes verleden tijd zijn. “Een mooie en belangrijke dag voor Apeldoorn. Het was symbolisch om de lintjes te knippen met zoveel verschillende mensen. Dat laat zien hoe omvangrijk dit project is”, aldus wethouder Wenzkowski. De tunnel kwam mede tot stand met een financiële bijdrage van het Rijk en de provincie Gelderland.

Betere verkeersdoorstroming

In de oude situatie met de spoorwegovergang stond het verkeer aan de Laan van Osseveld ongeveer 20 minuten per uur stil. “Deze tunnel gaat de verkeersdoorstroming en veiligheid enorm verbeteren. De Laan van Osseveld is een belangrijke verkeersader in de stad als onderdeel van de Apeldoornse ring”, vervolgt Wenzkowski.

Naast de bouw van spoortunnel zijn de rijbanen verdubbeld van twee naar vier rijbanen. De rotonde aan de Veenhuizerweg is verdwenen en vervangen door verkeerslichten. Over de tunnel ligt een brug voor fietsers en voetgangers, zodat zij veilig de Laan van Osseveld kunnen oversteken.

Vervanging van overwegen

ProRail is tevreden met de oplevering van de tunnel. Regiodirecteur Veenhof: “We zijn blij met de onderdoorgang als vervanging van de overweg. We kijken terug op een succesvolle samenwerking met de gemeente Apeldoorn en aannemer Hegeman, die hard gewerkt heeft om de onderdoorgang te bouwen.”

Update 4-5-2023

Opening tunnel Laan van Osseveld

Op 12 mei 2023 is het zover: de gloednieuwe tunnel Laan van Osseveld gaat open. Om 14:30 uur start het officiële programma waarmee de tunnel feestelijk wordt geopend. Aansluitend zijn er tot 19:00 uur festiviteiten bij winkelcentrum ’t Fort met onder andere een braderie van lokale ondernemers, een springkussen, foodtrucks en live muziek. U bent van harte welkom bij de opening van de tunnel!

Update 21-4-2023

Werkzaamheden Laan van Osseveld – Veenhuizerweg

De Laan van Osseveld - Veenhuizerweg (tussen de Deventerstraat en De Ontvangst) krijgt een laatste laag asfalt (deklaag) en wegmarkeringen. De werkzaamheden staan gepland op zondag 23 april vanaf 07.00 uur. Om zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor bewoners, het winkelcentrum ’t Fort en het overige verkeer zijn de werkzaamheden ingepland op een zondag.

De wijk Osseveld is voor autoverkeer bereikbaar via de Deventerstraat en Balustrade. Winkelcentrum ‘t Fort is bereikbaar via de Deventerstraat, Balustrade, Waterlei en De Ontvangst.

Update 11-4-2023

Weekendafsluiting Deventerstraat

Van vrijdag 14 april 19.00 uur tot maandag 17 april 06.00 uur is het kruispunt Laan van Osseveld - Deventerstraat deels afgesloten. Omdat de Laan van Osseveld van twee naar vier rijbanen wordt verbreed, moet de aansluiting met de Deventerstraat en de Laan van Zevenhuizen ook worden aangepast. Tijdens de werkzaamheden is de Deventerstraat vanuit - en richting Teuge afgesloten voor alle verkeer. Ook de Laan van Zevenhuizen is ter hoogte van de Deventerstraat het hele weekend afgesloten (voor autoverkeer, fietsverkeer is wel mogelijk). De Deventerstraat richting ’t Fort en richting het centrum blijft het hele weekend in beide richtingen toegankelijk. De omleidingen worden met bebording aangegeven. Houd rekening met vertraging en plan uw reis op tijd. 


Autoverkeer (bovenaanzicht).


Fietsverkeer (bovenaanzicht).


Overzichtskaart met routes van buiten Apeldoorn.

Hinder weekendafsluiting

Om een lange periode van ernstige verkeershinder te voorkomen, hebben we ervoor gekozen om één weekend in een hoog tempo door te werken. De werkzaamheden in dit weekend gaan gepaard met hinder voor het verkeer en geluidsoverlast. Ook ’s nachts zal sprake zijn van geluidsoverlast voor de direct omwonenden omdat we het bestaande asfalt openbreken en verwijderen. Op maandag wordt de verkeersregelinstallatie aangepast en zullen verkeersregelaars op het kruispunt staan.

Asfaltwerkzaamheden Laan van Osseveld/Veenhuizerweg

Op zondag 23 april wordt vanaf 7.00 de deklaag op de Laan van Osseveld en de Veenhuizerweg, tussen de Deventerstraat en De Ontvangst aangebracht. Fiets- en autoverkeer wordt omgeleid

Update 23-3-2023

Nieuwe spoortunnel Laan van Osseveld opent op 12 mei

Goed nieuws voor Apeldoornse weggebruikers: de tunnel Laan van Osseveld gaat op 12 mei open. De komende tijd staat in het teken van asfalteren, het laatste beton storten en belijning aanbrengen. In mei kunnen fietsers en automobilisten door de gloednieuwe tunnel rijden.

“Net als veel buurtbewoners, ondernemers en weggebruikers kijken we uit naar de opening van de tunnel. Maar we zijn er nog niet: ook de komende tijd wordt er hard gewerkt om op 12 mei open te kunnen”, aldus wethouder Marco Wenzkowski.

Update 6-2-2023

Update tunnel Laan van Osseveld

Op dit moment werken we aan de wanden van de onderdoorgang. Op een aantal plekken zijn er cortenstalen wanden geplaatst. Ook wordt er nog volop beton gestort. We kunnen inmiddels de onderdoorgang oversteken: dat maakt het werk een stuk makkelijker!

Naar verwachting gaat de nieuwe onderdoorgang aan de Laan van Osseveld eind april open. De komende maanden wordt hard gewerkt om de weg klaar te maken voor gebruik. We blijven daarbij afhankelijk van de weersomstandigheden; vooral in februari kunnen we nog te maken krijgen met vorst. We houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang.

Na de openstelling is de Laan van Osseveld open voor alle verkeer. Wel vinden aansluitend nog wat afrondende werkzaamheden plaats.

Update 18-01-2023

Informatiepunt gesloten

Door de voortgang van de werkzaamheden, merkten we dat de bezoekersaantallen bij het informatiepunt terugliepen. Daarom zijn er geen medewerkers meer aanwezig bij het informatiepunt. Mocht u vragen hebben voor de gemeente dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar tunnelosseveld@apeldoorn.nl.

Update 17-11-2022

Werkzaamheden kruispunt Deventerstraat - Laan van Osseveld uitgesteld

Tussen vrijdag 18 november en maandag 21 november zou er gewerkt worden aan het kruispunt Deventerstraat – Laan van Osseveld. Door de weersvoorspellingen voor dit weekend, gaan deze werkzaamheden niet door. De aanhoudende regen en lage temperaturen gaan ten koste van de kwaliteit van het asfalt. Dit betekent dus ook dat omleidingen voor dit kruispunt niet meer gelden.

Kwaliteit van het asfalt

Door de lage temperaturen zou het asfalt te snel afkoelen. Dit heeft effect op de verdichting en de uiteindelijk levensduur van het asfalt. Ook heeft de regen een nadelig effect op de hechting. De combinatie van kou en neerslag, maakt dat we een ander weekend kiezen voor de werkzaamheden.  Zo kunnen we een goede kwaliteit van het asfalt garanderen.

Nieuwe planning

We schuiven de werkzaamheden voor dit kruispunt door naar het voorjaar van 2023. Dit heeft geen effect op de verder planning voor de ingebruikname van de tunnel Laan van Osseveld.

Update 26-10-2022

Weekendafsluiting Deventerstraat 

Van vrijdag 18 november 19.00 uur tot maandag 21 november 06.00 uur is het kruispunt Laan van Osseveld - Deventerstraat grotendeels afgesloten. Tijdens dit weekend wordt fase 2 van de verdubbeling Laan van Osseveld uitgevoerd. De overlast hiervan is kort en hevig. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden drie weken duren, maar door de werkzaamheden in één weekend uit te voeren voorkomen we langdurige overlast.

De volgende richtingen zijn tijdens de weekendafsluiting niet bereikbaar:

  • De Deventerstraat – vanuit Teuge en richting Teuge - is het hele weekend afgesloten.
  • De Laan van Zevenhuizen is ter hoogte van de Deventerstraat het hele weekend afgesloten.
  • Het tankstation blijft bereikbaar vanaf de noordelijke richting.

De Deventerstraat richting ’t Fort en richting het centrum blijft het hele weekend in beide richtingen toegankelijk.

Verkeer Laan van Osseveld

Het werk aan de verdubbeling van de Laan van Osseveld veroorzaakt meer hinder voor alle verkeersdeelnemers. We proberen uiteraard om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. U kunt knelpunten of misstanden altijd bij ons melden, dan kunnen we ons best doen om dit op te lossen. Helaas lukt dit niet altijd en kunnen we niet voorkomen dat het drukker wordt op de omleidingswegen. Dat geldt zeker voor dit  najaar. Ons advies blijft daarom om zoveel mogelijk thuis te werken of te reizen op een ander moment of andere manier.

Update 10-10-2022

Belangrijke mijlpaal

De werkzaamheden voor de nieuwe spoorwegtunnel Laan van Osseveld zijn in volle gang. De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de betonnen constructie te maken die uiteindelijk de tunnelmoot vormt. Deze voorgebouwde tunnelbak wordt op 18 oktober tussen 5.00 uur en 12:00 uur op de juiste plek geschoven. Om dit te kunnen doen, rijden er van 15 t/m 20 oktober geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer.

Uniek staaltje techniek

De betonnen constructie weegt maar liefst 6.600 ton en wordt langzaam verplaatst. Daarbij verzetten we ongeveer 12.500 m3 grond. Om dit te kunnen doen, werken we 140 uur non-stop door (ook ’s nachts). Via deze website kunt u de werkzaamheden live volgen. Daarnaast is er op locatie ruimte voor mensen die willen kijken

Update 7-10-2022

Gewijzigde openingstijden informatiepunt

Vanaf oktober is het informatiepunt op ’t Fort minder lang open dan voorheen. U kunt vanaf nu elke donderdag, tussen 10:00 uur en 12:00 uur, langskomen bij het informatiepunt. We beantwoorden hier al uw vragen over de onderdoorgang en de verdubbeling. Loopt u gerust eens binnen!

Update 31-08-2022

Dag van het Spoor op ’t Fort 3 september a.s.

Op zaterdag 3 september vindt de Dag van het Spoor op het Fort plaats. Van 12.00 – 16.00 worden diverse activiteiten georganiseerd. Natuurlijk is ook Prorail deelnemer aan deze feestelijke dag en is het informatiepunt geopend (vm pand Flip Kluin bij de grote parkeerplaats). Op het Informatiepunt is vanaf 3 september ook een opstelling met modelspoortreinen van Modelspoorgroep IJsselland te bekijken op de vrijdag (10.30-20.30), zaterdag en zondag (10.30-17.00) tot en met (in ieder geval) 25 september.

Het informatiepunt aan de Linie 521 is daarnaast vanaf 3 september weer elke donderdag geopend tussen 10.00 en 14.00 om uw vragen over de onderdoorgang en de verdubbeling te beantwoorden, in ieder geval tot en met oktober. Loop gerust eens binnen!

Voor de eerste 100 bezoekers van ’t Fort die met de fiets komen, hebben wij op 3 september een speciale actie: op het Informatiepunt kunt u gratis een luxe fietstas ophalen! Mochten na 3 september nog tassen over zijn, dan kunnen deze tijdens de reguliere openingstijden worden opgehaald. We hopen natuurlijk dat u met deze fietstas vaker boodschappen komt doen op de fiets!

Treinvrije periode 10-12 september (TVP1)

Vanaf 10 september (01.00 uur uur) tot 12 september (05.00 uur) is er een buitendienststelling van het spoor. Er is dan geen treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn. In deze periode wordt dag en nacht gewerkt op en rondom het spoor. Tijdens deze TVP worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de treinvrije periode in oktober (TVP2). We gaan onder meer bezig met het vervangen van de bovenportalen van het spoor, we doen aanpassingen aan installatiekasten en we leggen een zogenaamde kabelbrug aan. Dit alles om het uiteindelijk inschuifmoment van de tunnelmoot in oktober mogelijk te maken. Voor deze werkzaamheden maken we ook gebruik van een mobiele kraan op het spoor.

Dit zal hinder in de vorm van geluidsoverlast met zich meebrengen. Ook zullen bovengemiddeld veel mensen tegelijkertijd aan het werk zijn. Parkeren zullen de werklieden zoveel mogelijk binnen de bouwhekken doen. Wij vragen op voorhand uw begrip

Update: 15-08-2022

Werkzaamheden verdubbeling gaan van start!

Op 15 september 2022 start aannemer Van Kessel met de werkzaamheden voor de verdubbeling van de Laan van Osseveld. Eerst werken we aan de noordzijde van het spoor (Veenhuizerweg t/m Deventerstraat). In 2023 gaan we verder met de zuidzijde (bij het Rietveld en Ommeland) en het stukje tussen de rotonde en het spoor.

Houd rekening met gewijzigde rijroutes. Omdat door de werkzaamheden minder rijbanen beschikbaar zijn, kan het wat langer duren totdat u uw bestemming bereikt. Plan uw reis op tijd, of reis buiten de spits of met de fiets of het openbaar vervoer. De rijroutes geven we met borden aan.

21-07-2022

Bewonersavond verdubbeling Laan van Osseveld

Zo’n 100 belangstellenden bezochten op 22 juni de informatieavond bij Van der Valk. Aannemer van Kessel presenteerde samen met de gemeente Apeldoorn de werkzaamheden, planning en fasering. Daarnaast zijn vragen persoonlijk beantwoord. Lees de meest gestelde vragen, met reactie.

Betonstort op 16 juni

Vandaag wordt het beton voor de ‘tunnelmoot’ gestort aan de noordzijde van het spoor. Deze tunnelmoot is nodig om straks de ondertunneling te realiseren. Het gaat hier om 1300 m³ beton dat met ongeveer 100 vrachtwagens wordt gebracht.

We zetten op meerdere punten verkeersregelaars in om het verkeer in goede banen te leiden. De stort vindt plaats vanaf twee locaties. Eén binnen de bouwhekken en één aan het einde van De Linie. Hierdoor is dit laatste stuk van de Linie niet toegankelijk en zijn niet alle parkeerplaatsen te gebruiken.

09-06-2022

Aannemer Van Kessel aangewezen voor verbreding Laan van Osseveld

Na een aanbestedingstraject kwam aannemer Van Kessel als beste uit de bus. Vanaf september 2022 starten zij met het werk aan de Laan van Osseveld. Dat gebeurt in verschillende fases. Op woensdag 22 juni is er een bewonersavond voor omwonenden om toelichting te geven op de planning.

Verbreding Laan van Osseveld

Om de doorstroming op de Laan van Osseveld te verbeteren, gaat de weg van twee naar vier rijstroken. Ook de fietspaden aan beide kanten van de Laan van Osseveld worden aangepakt. Hierdoor is straks tweerichtingsverkeer mogelijk. Het ontwerp voor de verbreding kunt u bekijken onder het kopje ‘ontwerp’.

09-06-2022

Werkzaamheden op Hemelvaartsdag en zaterdagen

Omdat de beschikbaarheid van het staalwerk wat onzeker is in deze tijden, moeten we voor het vlechtwerk een tandje bij zetten. Om die reden wordt er op Hemelvaartsdag en de aankomende zaterdagen gewerkt. We verwachten niet dat dit enige hinder oplevert.

24-05-2022

Paaltjes bij bustunnel 't Fort

We kregen meldingen dat auto’s gebruik maakten van het fietspad door de bustunnel. Daarom is er, in overleg met de fietsersbond, hier aan beide kanten paaltjes geplaatst.

09-03-2022

Laatste ronde bomenkap start 10 maart.

Op 10 maart worden de laatste bomen gekapt tussen de Veenhuizerweg en Deventerstraat om ruimte te maken voor de tunnel en wegverbreding. Deels van de gekapte bomen gaan naar de Apenheul om gebruikt te worden als speelmateriaal voor de apen. In het groenplan is vastgesteld hoe de gekapte bomen gecompenseerd worden.  

16-2-2022

Bustunnel

Vanuit de buurt krijgen wij enkele meldingen van sluipverkeer dat gebruik maakt van de bustunnel bij Winkelcentrum ‘t Fort. Dit is nog steeds streng verboden en alleen toegestaan voor voertuigen met een ontheffing (stadbus, nood- en hulpdiensten en huisartsen in geval van spoed). De politie is hiervan op de hoogte en zet in op meer handhaving rondom de bustunnel. Ook plaatsen wij paaltjes aan beide kanten van de fietstunnel om te garanderen dat de fietstunnel autovrij blijft.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Apeldoorn ontwikkelt!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten?

Neem contact op

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie