Buitenkansen
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Buitenkansen

Buitenkansen laat zien hoe een andere inrichting goede gewoonten makkelijker maakt. En ook bijdraagt aan de uitdagingen van deze tijd, zoals klimaat, leefbaarheid en gezondheid.

Ontdek wat er in onze buitenruimte mogelijk is

Loopt u ook weleens een ommetje? Spelen de kinderen veel buiten? En maakt u makkelijk een praatje op straat, of spreekt u weleens af in het park? Onze omgeving is zonder dat we het in de gaten hebben van grote invloed op hoe we ons gedragen. Het boek Buitenkansen laat zien dat onze buitenruimte veel meer te bieden heeft dan gras, bomen, tegels, een bankje en wat speeltoestellen. En dat er ook veel meer mogelijk is buiten als het gaat om spelen, bewegen, sporten, cultuur en ontmoeten.

Urhahn stedenbouw & strategie maakte Buitenkansen in opdracht van en samen met de gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland. Het boek is te koop in boekwinkel Nawijn & Polak in Apeldoorn en online te bekijken op de website van Urhahn.

Belangrijke buitenruimte

Onze buitenruimte is heel belangrijk voor onze inwoners. De komende jaren gaan we veel woningen bouwen in Apeldoorn. Dat kan niet zonder ook te investeren in een maximaal uitnodigende buitenruimte. Zowel in nieuwe als bestaande wijken, in onze stad én dorpen. We gaan vooral in de binnenstad en spoor- en kanaalzone ontwikkelen met Apeldoornse kwaliteit. Dat betekent dat we levendige stadswijken ontwikkelen met veel groen en een divers karakter, betaalbaar voor verschillende doelgroepen. In die wijken is de eis dat uitnodigende buitenruimte altijd dichtbij is.

Buitenkansen laat zien hoe een andere inrichting goede gewoonten makkelijker maakt. En ook bijdraagt aan de uitdagingen van deze tijd, zoals klimaat, leefbaarheid en gezondheid.

Illustratie uit het boek Buitenkansen.
Illustratie uit het boek Buitenkansen. Illustrator: Buitenkansen

Inspireren

Doel van het rijk geïllustreerde boek is het enthousiast maken en inspireren van mensen die met buitenruimte bezig zijn en het gesprek hierover stimuleren. En zo ook bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van bestaande en nieuwe projecten. Het boek is bedoeld voor allerlei mensen die beroepsmatig met de buitenruimte bezig zijn. Van ontwerpers en stedenbouwkundigen, tot buurtsportcoaches en beslissers. Maar zeker ook voor betrokken inwoners die ideeën hebben voor de buitenruimte in hun eigen wijk.

Zes ambities

Buitenkansen stelt zes ambities centraal:

  • Natuur de stad in - een natuurinclusieve stad tot in alle haarvaten
  • Trage netwerken - een buitenruimte waar wandelen en fietsen de inrichting bepalen
  • De straat als speeltuin - een buitenruimte die is ingericht om overal te kunnen spelen
  • Het dorpse in de wijk - wijken waar men levenslang samen kan wonen
  • De stad als sportschool - alle ruimte voor de sporter in de buitenruimte
  • Buitenkunst - de cultuur en het erfgoed van de stad worden beleef- en bespeelbaar 

Iedere ambitie is uitgewerkt in een aantal buitenkansen: voorbeelden hoe de buitenruimte aantrekkelijker kan worden. Daarnaast zijn vijf Apeldoornse ‘verkenningen’ opgenomen: de Loolaan, de wijk Brummelhof, Kanaaloevers, bedrijvenpark Noord en de omgeving van Omnisport. In deze voorbeelduitwerkingen komen de ambities en buitenkansen samen. Ze vormen inspiratie voor allerlei typische stedelijke plekken in Nederlandse steden overal in het land.

De Commissie Omgevingskwaliteit is ook erg enthousiast over Buitenkansen. Deze commissie adviseert de gemeente Apeldoorn bij allerlei projecten over de ruimtelijke kwaliteit. In hun jaarverslag over 2021 (onder kopje 'Interview Buitenkansen') gaat de commissie uitgebreid in op het onderwerp uitnodigende buitenruimte.  

Uw Reactie
Uw Reactie