Gezond leven in Apeldoorn

Gezond leven in Apeldoorn

Samen werken we in Apeldoorn aan een gezonde leefomgeving en een gezonde levensstijl. 

 

Lees meer

Foto: Rob Voss

Werken aan een gezonde levensstijl

Bewegen en sport

Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen in Apeldoorn en de dorpen. Sport draagt op verschillende manieren bij aan de maatschappij. Het levert vitale bewoners, sportende kinderen, topsporters, sociale betrokkenheid en verbinding. 

Beleid

Hoe we samen met u streven naar een gezondere levensstijl waarin we meer bewegen en sporten, hebben wij vastgelegd in beleidsdocumenten.

Voeding en water

De gemeente spant zich in voor een Apeldoorn waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Op scholen, bij sportverenigingen, eigenlijk overal. Zeker voor de jeugd. We willen een beweging op gang brengen waarmee we stimuleren dagelijks meer te bewegen en gezonder te eten en drinken.

Ontmoeten en leefomgeving

Gezellig met anderen een kop koffie drinken of deel nemen aan een activiteit. Bij verschillende ontmoetingsplekken is van alles te doen. En iedereen is welkom, ook als u een beperking heeft.

Uw Reactie
Uw Reactie