Kadernota Sport en Bewegen 2022-2025

In de Kadernota Sport & Bewegen 2022-2025 staan de kaders voor het sportbeleid. Net als in het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn moeten we samen met het veld de ambities en kaders omzetten naar uitvoering.

Een bewegend Apeldoorn!

De gemeente Apeldoorn streeft naar een sport- en beweegklimaat dat iedereen uitnodigt tot sporten en bewegen. Dat betekent: sport- en beweegactiviteiten die aansluiten bij de behoeften, kwaliteiten en mogelijkheden van al onze inwoners. Het betekent ook voldoende en passende sportvoorzieningen: in sportaccommodaties, maar ook op straat, op de schoolpleinen, in de parken en plantsoenen. Op deze manier werken we aan een duidelijk herkenbaar Apeldoorns ‘sport-DNA’.

Dé vier thema’s van de kadernota sport & bewegen

Om een toekomstbestendige invulling te geven aan een optimaal sport- en beweegklimaat gaat gemeente Apeldoorn werken aan vier thema’s. Elk thema kent concrete kaders en is voorzien van noodzakelijke ontwikkelopgaven (zie uitwerking in de hoofdstukken 3 t/m 6) voor de komende jaren.

  1. Het veranderende sportlandschap: een masterplan voor de fysieke infrastructuur
  2. Sportstimulering & Verenigingsondersteuning
  3. Gezonde leefstijl, een integrale benadering
  4. Topsport (en -evenementen)
Uw Reactie
Uw Reactie