Sport & Gezondheid

Sport- en beweegakkoord

Sport draagt op verschillende manieren bij aan de maatschappij. Het levert vitale bewoners, sportende kinderen, topsporters, sociale betrokkenheid en verbinding. Hoe we dat voor elkaar krijgen, leest u in het Sport- en beweegakkoord.

Kadernota sport en bewegen 2022-2025

Gemeente Apeldoorn streeft naar een sport- en beweegklimaat dat iedereen uitnodigt tot sporten en bewegen. Hoe we dit doen, leest u in deze Kadernota Sport & Bewegen 2022-2025.

Actieplan Preventie & Gezondheid

Door vergrijzing, krapte op de arbeids- en woningmark moeten we aan de slag met preventie en gezondheid. We gaan de uitdaging aan om samen de zorg toekomstbesteding te maken en betaalbaar te houden. Zo kan iedereen blijven rekenen op goede zorg en ondersteuning.

Actieplan preventie Jeugdzorg en Onderwijs

De gemeente is er ook voor de jongste inwoners. We willen graag dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien.

Samenvatting Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werken gemeenten en regio’s aan preventie, gezondheid en de sociale basis. De rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars zijn samen verantwoordelijk hiervoor. Het doel is: een gezonde generatie in 2040.

Samenvatting Integraal Zorgakkoord (IZA )

Voor inwoners moet de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk blijven. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staan daarom afspraken die voor heel Nederland gelden.

Uw Reactie
Uw Reactie