Sport & Gezondheid

Sport- en beweegakkoord

Sport draagt op verschillende manieren bij aan de maatschappij. Het levert vitale bewoners, sportende kinderen, topsporters, sociale betrokkenheid en verbinding. Hoe we dat voor elkaar krijgen, leest u in het Sport- en beweegakkoord.

Kadernota sport en bewegen 2022-2025

Gemeente Apeldoorn streeft naar een sport- en beweegklimaat dat iedereen uitnodigt tot sporten en bewegen. Hoe we dit doen, leest u in deze Kadernota Sport & Bewegen 2022-2025.

Actieplan Preventie & Gezondheid

Door vergrijzing, krapte op de arbeids- en woningmark moeten we aan de slag met preventie en gezondheid. We gaan de uitdaging aan om samen de zorg toekomstbesteding te maken en betaalbaar te houden. Zo kan iedereen blijven rekenen op goede zorg en ondersteuning.

Actieplan preventie Jeugdzorg en Onderwijs

De gemeente is er ook voor de jongste inwoners. We willen graag dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien.

Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn

In 2018 heeft de Rijksoverheid het Nationaal Preventieakkoord afgesloten. Doel hiervan is om gezamenlijk de gezondheid van de Nederlanders te verbeteren door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Lees er hier meer over.

Uw Reactie
Uw Reactie