Veilig en gezond opgroeien in Apeldoorn

De gemeente is er ook voor de jongste inwoners. We willen graag dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien. Dat ze kans krijgen om goed te presteren op school en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Het gaat gelukkig goed met de meeste jeugdigen, maar als dat niet zo is dan bieden we hulp en ondersteuning. In het actieplan Preventie Jeugdzorg en Onderwijs staat hoe we dit doen.

Actieplan preventie Jeugdzorg en Onderwijs

Met de acties ondersteunen we kinderen, jongeren en gezinnen. Door op tijd en preventief te werken willen we voorkomen dat problemen ontstaan of dat problemen erger worden.

Aanvullend op wat er allemaal al gebeurt

Er staan 18 preventieve acties in het plan. Ze zijn een aanvulling op wat er allemaal al in de gemeente gebeurt. De acties zijn gebaseerd op:

  • onderzoeken
  • ervaringen van ouders en jeugdigen
  • informatie vanuit netwerkbijeenkomsten jeugd en onderwijs
  • gesprekken met onze partners in de stad

Aansluiten bij de leefwereld van kinderen

De acties sluiten aan bij de plaatsen waar kinderen en jongeren vaak zijn: thuis, in de opvang, op school en in de wijk. En er is onder andere aandacht voor:

  • de ondersteuning van ouders bij de opvoeding
  • het effect van complexe scheidingen op kinderen
  • de ontwikkeling van jonge kinderen
  • het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en zorg
  • de begeleiding van gezinnen die hulp krijgen op verschillende levensgebieden, zoals opvoeden, financiën, werk en opleiding

Wijkgericht en thuisnabij

Ouder(s) en/of verzorger(s) zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Samen met hun netwerk voeden zijn hun kinderen op. Daarom willen we zoveel mogelijk uitgaan van de kracht van gezinnen. Ook sluiten we aan bij de informele netwerken van een gezin. Hierdoor kunnen gezinnen de ondersteuning wijkgericht en zo thuisnabij mogelijk ontvangen.

De juiste hulp op het juiste moment

Door het bieden van de juiste hulp op het juiste moment voorkomen we zwaardere zorg. Dat is voor iedereen beter, zeker voor de jeugdigen zelf. Het is een uitdaging om aan de grote vraag naar jeugdzorg te voldoen. Daarom zetten we ook in op preventie, want hierdoor kunnen we de jeugdzorg beschikbaar houden voor de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen.

Actieplan preventie Jeugdzorg en Onderwijs (pdf, 1,40 MB)

Uw Reactie
Uw Reactie