Een gezonde Apeldoornse generatie in 2040, daar gaan we voor!

We gaan voor het verbeteren van de gezondheid van zoveel mogelijk mensen in Apeldoorn. Dit doen we samen met patiëntenverenigingen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, overheid en inwoners. We vragen iedereen met ons mee te doen om aan de gezonde samenleving te werken. Want samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen goede zorg en hulp krijgt als dat nodig is.

Aandacht voor fysieke en mentale gezondheid

De stip op de horizon is een gezonde Apeldoornse generatie in 2040. Deze generatie is sterk en gezond en kan opgroeien, werken en wonen in een gezonde omgeving. We willen een samenleving creëren waarin mensen naar elkaar omzien. Een samenleving waarin we werken aan de fysieke en mentale gezondheid van inwoners vanaf hun prilste begin. We willen ook extra aandacht besteden aan mensen in kwetsbare situaties. Bijvoorbeeld de ouderen in onze gemeenschap die steeds langer (zelfstandig) leven.

Acties op de korte termijn

In het actieplan Preventie & Gezondheid staan alle acties die we op korte termijn uitvoeren. Dit doen we om de doelstelling - een gezonde Apeldoonse generatie in 2040 – te behalen.

Download dit actieplan

Uw Reactie
Uw Reactie