Citymarketing vanuit Apeldoorn Partners

In november 2020 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn unaniem de visie op citymarketing Apeldoorn aangenomen. Voor de uitvoering daarvan is Apeldoorn Partners opzet.

Apeldoorn is groen, verduurzaming, een ruim opgezette stad en koninklijke elementen

Apeldoorn Partners vermarkt en ontwikkelt Apeldoorn als ‘royale en groene stad’ voor bewoners, bezoekers, bedrijven en congressen. Met als doel: de lokale economie van Apeldoorn versterken.

Uit onderzoek blijkt dat het onderscheidend vermogen van Apeldoorn zit in het alom aanwezige groen, de aanpak op verduurzaming, de ruim opgezette stad en de koninklijke elementen. Door deze elementen verder te ontwikkelen en uit te lichten, worden ze imagovormend voor Apeldoorn. Inzet is realiseren dat mensen van buiten de stad direct een beeld hebben van Apeldoorn. Dat wordt gerealiseerd door uit te bouwen wat er al is.

Royale en groene stad

De komende jaren staan in het teken van het ontwikkelen van aanbod in de binnenstad en het buitengebied van Apeldoorn dat het imago van de Royale en Groene stad bevestigt. Daarnaast richt de organisatie zich op acquisitie op imagobevestigende congressen en het coördineren van imagobevestigende evenementen in Apeldoorn. En uiteraard het promoten van Apeldoorn als de Royale en Groene stad om te bezoeken, te wonen en te werken; zowel nationaal als internationaal.

Logo Apeldoorn Partners
Apeldoorn Parntners richt zich op stadsmarketing, branding en smart data, gastheerschap en evenementen, congres acquisitie, aanbodontwikkeling buitengebied en gebiedsontwikkeling binnenstad.

Werkgebieden citymarketing

Apeldoorn Partners richt zich op vijf werkgebieden:

Stadsmarketing, branding en Smart Data

Strategische stadsmarketing, gericht op het versterken van het merk Apeldoorn voor bewoners, bezoekers en ondernemers; hiertoe behoort ook het aangaan en versterken van partnerschappen en het betrekken (inhoudelijk en financieel) van private en semiprivate partijen (ondernemers, onderwijs, kennisinstellingen).

Gastheerschap en evenementen

Gastheerschap: Informatie aan (potentiële) bezoekers en bewoners van de stad verstrekken over toeristische en culturele activiteiten middels offline producten, online kanalen en relevante social media kanalen; daarnaast middels ondersteuning van Tourist Infopunten en de inzet van cityhosts.

Evenementen: Op basis van kader/visie van de gemeente vorm geven, regisseren en promoten van het evenementenbeleid (collectief) en adviseren, verbinden en promoten van evenementen (individueel).

Congres acquisitie

Samen met partners en ondernemers congressen en zakelijke events naar Apeldoorn halen en vergroten waarbij wordt gewerkt aan een sterkere profilering als groene en royale congresstad.

Aanbodontwikkeling buitengebied

Ontwikkeling van (duurzame) producten voor toeristische ondernemers en stakeholder om het economisch klimaat in Apeldoorn te versterken.

Gebiedsontwikkeling binnenstad

De Stichting Centrummanagement Apeldoorn is in het leven geroepen voor een leefbare en bruisende binnenstad. De stichting wil Apeldoorn economisch versterken voor bezoekers aan de stad – met tegelijkertijd oog voor de bewoners van de binnenstad.

Uw Reactie
Uw Reactie