Cultuur & Politiek

Cultuur- en erfgoednota

Cultuur en erfgoed zijn beiden bepalend voor het karakter van Apeldoorn. Deze nota beschrijft plannen voor het Apeldoornse karakter van de toekomst.

Citymarketing vanuit Apeldoorn Partners

In november 2020 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn unaniem de visie op citymarketing Apeldoorn aangenomen. Voor de uitvoering daarvan is Apeldoorn Partners opzet.

Geluidsbelastingkaart-en Apeldoorn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn maken bekend dat zij op 20 september 2022 geluidsbelastingkaarten voor het jaar 2021 hebben vastgesteld. Deze kaarten geven inzicht in de geluidsbelasting door wegverkeer, railverkeer en industrie.

Coalitieakkoord - Handen uit de mouwen en aan de slag

De vijf coalitiepartijen schreven een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Daarin bouwen ze voort op de visies en nota’s die er al zijn op het gebied van energie, klimaat en onze leefomgeving. Het gaat nu om de uitvoering.

De grondwet voor iedereen

De Grondwet is de belangrijkste wet in ons land. Hierin staan alle rechten en plichten van burgers en overheid. Door deze waardevolle woorden nu te tonen op de pui van het Oude Raadhuis, onderstreept de gemeente Apeldoorn het belang van de Grondwet.

Activiteitenoverzicht Inclusie

Samenleven is niet altijd makkelijk. We hebben allemaal onze eigen normen en waarden. Die botsen af en toe, maar ze zijn ook onze kracht. Uiteindelijk moeten we het namelijk samen doen, want we hebben één gemeenschappelijke deler: mensenrechten. Iedere Apeldoorner telt.

Uw Reactie
Uw Reactie