Coalitieakkoord

De vijf coalitiepartijen schreven een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Daarin bouwen ze voort op de visies en nota’s die er al zijn op het gebied van energie, klimaat en onze leefomgeving. Het gaat nu om de uitvoering.

Coalitieakkoord Handen uit de mouwen en aan de slag!

De handtekeningen zijn gezet. Op 20 april 2022 tekenden de fractievoorzitters van de coalitiepartijen VVD, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks, SGP en SP het coalitieakkoord ‘Handen uit de mouwen en aan de slag!’ Dat gebeurde in café NETT in de voormalige Nettenfabriek.

Brede Welvaart

De vijf coalitiepartijen schreven een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Daarin bouwen ze voort op de visies en nota’s die er al zijn op het gebied van energie, klimaat en onze leefomgeving. Het gaat nu om de uitvoering. Daarnaast is aan het coalitieakkoord een lijst toegevoegd met concrete punten. Daarmee geeft de coalitie duidelijkheid en transparantie voor de komende jaren.

In het coalitieakkoord is een duidelijke keus gemaakt om te sturen op Brede Welvaart. Dat wil zeggen dat ‘groei van welvaart’ meer betekent dan economische groei. Het betekent dat we zoeken naar manieren om ook sociaal en ecologisch vooruit te gaan. Een mooi uitgangspunt in deze tijd van grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de woningnood, de groeiende tweedeling in de samenleving en de energie- en klimaatcrisis.

Uw Reactie
Uw Reactie