Activiteitenoverzicht Inclusie

Samenleven is niet altijd makkelijk. We hebben allemaal onze eigen normen en waarden. Die botsen af en toe, maar ze zijn ook onze kracht. Uiteindelijk moeten we het namelijk samen doen, want we hebben één gemeenschappelijke deler: mensenrechten. Iedere Apeldoorner telt.

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe in Apeldoorn!

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Artikel 1, Grondwet.

Afkomst, gender, kleur of overtuiging mogen niet bepalen hoeveel kansen iemand in onze samenleving krijgt, zegt Artikel 1 van de Grondwet. Toch kan het wel gebeuren dat kansen niet gelijk zijn. Ook in Apeldoorn zijn er mensen die racisme, discriminatie of uitsluiting ervaren. Dat moeten we ons allemaal aantrekken door op te komen voor ieders mensenrechten.

Kijken naar overeenkomsten

Mensen lijken elkaar steeds minder goed te begrijpen. Ze leggen de nadruk op verschillen in plaats van overeenkomsten. Individuele belangen lijken daardoor belangrijker dan gezamenlijke waarden. Daar gaan we als gemeente niet in mee.

Elkaar begrijpen

Als je anderen begrijpt is het makkelijker om rekening met elkaar te houden. Daarom gaan we bruggen bouwen. Hierbij schrijven we niet voor hoe mensen moeten denken en doen. We brengen ze bewust met elkaar in gesprek over de gezamenlijke normen en waarden. Die bepalen uiteindelijk in hoeverre mensen leed of onrecht ervaren. Deze aanpak is overigens niet vrijblijvend, want als gemeente komen we op voor ieders mensenrechten.

Ruimte voor verschillen

Natuurlijk is ruimte voor verschillende meningen in de samenleving. Ook in een inclusieve samenleving. Maar we zijn heel duidelijk: discriminatie en uitsluiting accepteren we niet!

Activiteitenoverzicht Inclusie

Als we willen dat mensen zo onbeperkt mogelijk mee kunnen doen dan is het aan ons allen (gemeente, partners, instellingen en ondernemers) om zoveel mogelijk obstakels en belemmeringen weg te nemen. Zo kunnen we inwoners insluiten en maken we een omgeving waarin iedereen tot zijn recht komt. In het Activiteitenoverzicht Inclusie staat waar we aan werken om Apeldoorn steeds inclusiever te maken.

Uw Reactie
Uw Reactie