Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling

Een sterk en betrokken Apeldoorn waar iedereen er toe doet. Waar alle inwoners meedoen op hun eigen manier en met hun eigen talenten. En waar de gemeente dan op aansluit. Dat is wat we voor ogen hebben, nu en de komende jaren.

Een veerkrachtig Apeldoorn

In de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling 2022 - 2030 hebben we uitgewerkt hoe wij dit sámen willen doen.

Van de Kadernota Een veerkrachtig Apeldoorn (pdf, 5,4 Mb) is ook een verkorte versie (pdf, 5,1 Mb) gepubliceerd.

Uw Reactie
Uw Reactie