Apeldoorn als regenbooggemeente

Apeldoorn Regenbooggemeente: een gemeente die zich actief inzet voor de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse, queer, aseksuele en panseksuele (lhbti+) personen.

In Regenbooggemeente Apeldoorn is iedereen welkom

Apeldoorn wil een gemeente zijn waarin iedereen zich thuis voelt, meetelt en mee kan doen. Daarom zijn we sinds februari 2021 een Regenbooggemeente: een gemeente die zich actief inzet voor de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse, queer, aseksuele en panseksuele (LHBTIQA+) personen.

Dit doen we als Regenbooggemeente

  • Op 17 mei (Idahot – de internationale dag tegen LHBTIQA+-fobie) en op 11 oktober (Coming out day) hijsen we de regenboogvlag op het stadhuis.
  • We werken intensief samen met het kennisinstituut Movisie die ons ondersteunt vanuit het Regenbooggemeentenprogramma.
  • In samenwerking met gemeente Apeldoorn zet stichting Pride055 zich in om de stad en de dorpen samen een waardige regenbooggemeente te laten zijn. Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, geaccepteerd wordt en veilig is.
  • We zijn lid van de werkgroep Inclusief Sporten voor LHBTIQA+-ers.
  • We richten ons op het uitbreiden van lokale, regionale en nationale netwerken op het gebied van LHBTIQA+ om kennis te delen en van elkaar te leren.
  • We vermelden m/v/x boven onze vacatures.
  • In 2018 ondertekenden we het Charter Diversiteit waarmee we verklaren dat we ons inzetten voor diversie en inclusie binnen de gemeentelijke organisatie, zodat het personeel een afspiegeling is van de Apeldoornse samenleving.

Activiteitenoverzicht inclusie

Als gemeente willen we dat inwoners onbeperkt mee kunnen doen. Daarom wil de gemeente samen met partners, instelling en ondernemers obstakels en belemmeringen wegnemen, zodat iedereen tot zijn recht komt en mee kan doen in de samenleving. In het Activiteitenoverzicht Inclusie staat waaraan we in 2023 en 2024 werken om Apeldoorn steeds inclusiever te maken. Op pagina 7 tot en met 9 staan de activiteiten die we als Regenbooggemeente belangrijk vinden.

Bekijk hier het activiteitenoverzicht inclusie

Wethouder Werk&Inkomen, Welzijn en Sport Sunita Biharie hijst de regenboogvlag
Wethouder Werk&Inkomen, Welzijn en Sport Sunita Biharie pakt het thema inclusie met veel enthousiasme op: “Inclusie is gewoon ontzettend belangrijk. In Apeldoorn moet iedereen mee kunnen doen, wie je ook bent en wat je verhaal ook is. En dat draag ik als wethouder zichtbaar uit.” Samen met wethouder Danny Huizer hijst ze de progress pride-vlag op Coming Out Day. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Uw Reactie
Uw Reactie