Dataportaal Product

Wegenlegger Apeldoorn

Op de Wegenlegger vindt u informatie over openbare wegen en paden buiten de bebouwde kom, die onder de Wegenwet vallen.

Bijlage(n)

https://dataportaal.apeldoorn.nl/Data/Openbare_ruimte_en_Verkeer/WEGENLEGGER/Wegenlegger.pdf
Uw Reactie
Uw Reactie