Dataportaal Product

Geluidscontouren

Deze kaart bevat alle geluidscontouren in Apeldoorn per type bron (weg, industrie en rail) van 2016 en 2017 die door de ODVeluwe ter beschikking worden gesteld.

Bijlage(n)

https://dataportaal.apeldoorn.nl/Data/Milieu_en_Duurzaamheid/Geluidsbelasting_Apeldoorn.zip
Schermvullende kaart
Uw Reactie
Uw Reactie