Dataportaal Product

Grenzen

Behalve de gemeentegrens en de grenzen van de wijken en de buurten zoals het CBS die hanteert, bevat deze kaart de indeling van de stadsdeelaanpak, de wijkindeling van beheer, de bedrijventerreinen, en de kommen van de boswet en de verkeerswegenwet.
Schermvullende kaart
Uw Reactie
Uw Reactie