Dataportaal Product

Welstandsnota

Elke gemeente legt in een zogenaamde welstandsnota vast welke welstandscriteria er binnen de gemeente gelden. Als een bouwwerk volgens het bestemmingsplan mag worden gebouwd, wordt aan de hand van de welstandscriteria beoordeeld of het uiterlijk ervan in zijn omgeving past. Daarbij wordt gekeken of het bouwwerk visueel in de omgeving past en of het ruimtelijke systeem in balans blijft.

In dit product wordt er uitgegaan van 4 typen ondernemingen met verschillende reclamebehoeftes:

  1. winkels en horeca,
  2. kantoren scholen instituten en sportcomplexen,
  3. bedrijf en kantoor aan huis,
  4. bedrijven.

Die ondernemingen kunnen in 3 soorten gebieden liggen:

  • winkelgebieden,
  • wijk/dorp of groengebieden 
  • werklocaties.

De criteria voor een reclame-uiting kunnen op bijvoorbeeld een bedrijventerrein anders zijn dan in de binnenstad.


Bijlage(n)

De welstandsnota in PDF formaat
Schermvullende kaart
Uw Reactie
Uw Reactie