Dataportaal Product

Vrij-verval riool

Een shape bestand met het vrijverval riool in de gemeente Apeldoorn.

Bijlage(n)

Een ingepakt shape bestand met het vrijverval riool in de gemeente Apeldoorn in ZIP formaat.
Schermvullende kaart
Uw Reactie
Uw Reactie