Dataportaal Product

Samenvatting Atlas voor gemeenten

Dit product bevat een pdf met de samenvatting van de Atlas voor gemeenten. De Atlas bevat een vergelijking van de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten. In de samenvatting staan de scores van Apeldoorn ten opzichte van de andere 49 gemeenten.

Bijlage(n)

Samenvatting Atlas voor gemeenten
Uw Reactie
Uw Reactie