Dataportaal Product

Sensordata

Datasets van verschillende sensoren die in de gemeente Apeldoorn aanwezig zijn.

De gemeente Apeldoorn heeft verschillende sensoren geplaatst om zaken in de openbare ruimte te meten; denk hierbij aan luchtkwaliteitssensoren en geluidssensoren. De meetwaarden stelt de gemeente als open data beschikbaar. Hieronder zijn de meetwaarden van de sensoren te downloaden; deze worden bestanden worden geupdate.


Bijlage(n)

Data van de luchtkwaliteitssensoren van het Smart City Living Lab project - serie 2
Data van de luchtkwaliteitssensoren van het Smart City Living Lab project - serie 1
Data van de luchtkwaliteitssensoren in de klimaatstraat
Data van de luchtkwaliteitssensoren in de Homerus buurt
Data van de geluidssensoren voor het jaar 2019
Data van de geluidssensoren voor het jaar 2020
Uw Reactie
Uw Reactie