Dataportaal Product

Bodemkwaliteitskaart OVIJ 2022

De bodemkwaliteitskaart is opgesteld volgens de regels opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie in of op de bodem en kwaliteitseisen voor de uitvoering van de bodemwerkzaamheden.
Schermvullende kaart
Uw Reactie
Uw Reactie