Dataportaal Thema

Dit product bevat een Dashboard

Kerncijfers Apeldoorn

Kerncijfers Apeldoorn biedt een actueel en eenvoudig overzicht van de staat van Apeldoorn. Het informatieproduct bestaat uit 6 thema’s met in totaal ongeveer 40 indicatoren. Per thema wordt een aantal indicatoren getoond. Deze zijn gekozen op basis van onder andere relevantie m.b.t. het thema en beschikbaarheid en actualiteit van onderliggende data. Er is ook gekeken naar hoe andere gemeenten een vergelijkbaar overzicht weergeven.

Product geplaatst op: 10-11-2021
Updatefrequentie: Kwartaal
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor gebiedsmonitor alle onderwerpen

Dit informatieproduct geeft alle feiten van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen de thema's gezondheid, bevolking, woningen, fysieke- en sociale omgeving op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor gebiedsmonitor bevolking

Dit informatieproduct geeft een profiel van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen het thema bevolking op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor gebiedsmonitor profiel overzicht

Dit informatieproduct geeft een profiel van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen de thema's gezondheid, bevolking, woningen, fysieke- en sociale omgeving op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor gebiedsmonitor sociale omgeving

Dit informatieproduct geeft een profiel van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen het thema sociale omgeving op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Prognoses en demografie

Dit dashboard geeft inzicht in feiten over prognoses en bevolkingsopbouw in de gemeente Apeldoorn op de woningmarktmonitor.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Rapportage Bewonerspanel thema veiligheid

In het najaar van 2020 zijn aan het Bewonerspanel Apeldoorn vragen gesteld over onder andere (on)veiligheidsgevoelens, overlast en criminaliteit in de buurt, huiselijk geweld, discriminatie en cybercrime. Het is de vijfde keer dat met behulp van het Bewonerspanel de ervaren veiligheid in Apeldoorn in beeld wordt gebracht. Aan dit onderzoek hebben 2.492 panelleden meegedaan. Deze rapportage bevat de resultaten van de vragen aan het panel.

Product geplaatst op: 27-05-2020
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Uw Reactie
Uw Reactie