Over het Apeldoornse Datalab

Wie zijn wij? Wij zijn het Apeldoornse Datalab, een samenwerking dataspecialisten binnen de gemeente Apeldoorn. Het Datalab brengt gegevens uit verschillende interne én externe bronnen samen, analyseert deze en dit levert nieuwe informatie op.

Bestaande gegevens worden gebruikt, maar ook wordt er soms een enquête gehouden om nieuwe gegevens te verkrijgen. Met als resultaat informatie die de benodigde input geeft voor bijvoorbeeld projecten, beleidsstukken of websites. Deze informatie wordt gepresenteerd in kaartmateriaal, een digitaal dashboard of bijvoorbeeld een rapportage. Veilig, betrouwbaar en binnen de privacyregels. 

Uw Reactie
Uw Reactie