Hoe werkt een aanvraag?

In de Catalogus vindt u een variatie aan kant-en-klare informatieproducten. Onze catalogus wordt gedurende het jaar geactualiseerd en aangevuld met nieuwe producten. Vindt u niet wat u zoekt, dan kunt u ook een aanvraag indienen.

Met een 'Aanvraag Open Data' vult u een formulier met de benodigde gegevens in. Op basis hiervan wordt er een informatieproduct gemaakt. Tijdens de behandeling van deze aanvraag wordt bekeken of de inhoud van het product voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

Belangrijk hierbij is dat men geen gegevens mag verzamelen zonder een precieze doelomschrijving waarvoor de gegevens gebruikt zullen worden. En dat er een goede reden moet zijn om persoonsgegevens te verwerken.
Het is verantwoord om de data open te stellen en in overleg met de opdrachtgever kan besloten worden om de data op het Dataportaal te ontsluiten.

Uw Reactie
Uw Reactie