Stelsel van basisregistraties

Apeldoorn werkt aan een stelsel van basisregistraties. De taak van het stelsel is om in- en externe informatie volledig, juist, actueel, betrouwbaar en veilig in alle geledingen van de organisatie te leveren. Het stelsel vormt het fundament van het informatiehuis.

Het Stelsel van Basisregistraties speelt een belangrijke rol in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering, het toetsen van vergunningaanvragen of het bestrijden van fraude; alle betrokkenen hebben baat bij slim gebruik van veel gebruikte overheidsgegevens zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie.

Stelsel van Basisregistraties

Deze gegevens worden vastgelegd in basisregistraties. Door al bekende gegevens binnen de overheid met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren. Zo hoeft een burger of bedrijf bepaalde gegevens niet steeds opnieuw aan te leveren, maar volstaat één melding. Om de gegevens te kunnen delen, zet de Nederlandse overheid een Stelsel van Basisregistraties op. Ook Apeldoorn werkt hard aan dit stelsel.

De gemeente Apeldoorn is (mede) bronhouder voor de volgende basisregistraties: 

  • BRP (Basisregistratie personen), 
  • BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), 
  • WOZ (Waardering onroerende zaken), 
  • BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en 
  • BRO (Basisregistratie Ondergrond).

Het kwaliteitsniveau van deze basisregistraties is cruciaal, omdat eventuele fouten in de registraties doorwerken bij alle instanties die deze gegevens gebruiken.

De invoering van het Stelsel raakt iedereen binnen de gemeente. Van bestuurder tot medewerker, en daarbuiten. Het raakt gebruikerskanalen, processen, organisatiecultuur, applicaties en gegevens.

De doelen

Extern:

  1. Het Stelsel zorgt ervoor dat diverse gegevens, zoals van personen, gebouwen en geologie, makkelijk gekoppeld kunnen worden. Daarmee ontstaat waardevolle informatie voor het bestrijden van rampen of het tegengaan van fraude 
  2. Burgers en bedrijven hoeven niet telkens opnieuw hun gegevens te verstrekken: eenmalige invoer, meervoudig gebruik 
  3. Kostenbesparing door minder beheerskosten

Intern:

  1. De officiële gegevens zijn slechts op één plek te vinden, in plaats van in meerdere administraties naast elkaar. 
  2. Door de registraties aan elkaar te koppelen kan de overheid altijd snel over voldoende betrouwbare en actuele gegevens beschikken.
Uw Reactie
Uw Reactie