Iedereen wil op een prettige manier leven, ook oudere mensen. Toch denken of praten we er nog nauwelijks over deze levensfase. Voorbereiden op onze eigen oude dag schuiven we liever voor ons uit. Het is de hoogste tijd dat we dat veranderen. Daarom gaan we ook in Apeldoorn het gesprek over morgen met elkaar aan. Fotograaf: Stockfoto

Praat vandaag over morgen

Nederland vergrijst en de zorg verandert. Daarom is het hard nodig om te praten over hoe het leven er in de nabije toekomst uitziet. Dat vraagt om aandacht voor de vraag: hoe gaan we als samenleving de zorg voor ouderen organiseren? Daarom stimuleren we inwoners om in gesprek te gaan over de oude dag. Dat doen we vanuit een gemeentelijk netwerk dat bestaat uit gemeente Apeldoorn en verschillende Apeldoornse organisaties met hun eigen expertise. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, ondersteuning, wonen of mantelzorg. Op deze pagina vindt u informatie over de campagne ’Praat vandaag over morgen’.

Voor de campagne zijn praatbankjes en gesprekskaarten gemaakt. De bankjes reizen langs de locaties van de netwerkpartners en blijven daar dan steeds een paar weken staan. De gesprekskaarten helpen bij het voeren van het gesprek. Er staan vragen, dilemma’s en stellingen op om het gesprek op te starten. De gesprekken moeten antwoorden opleveren op vragen als: Hoe wil je zelf oud worden? Wat kun je betekenen voor de ouderen in jouw omgeving? Wat verwacht je van je naasten, je buurt of van de overheid? En zijn die verwachtingen realistisch? Wat kun je nu al regelen voor jezelf? Wat kun je al doen voor je ouders, zodat zij straks op een prettige manier oud kunnen worden? De netwerkpartners kunnen in die periode ook voorlichting geven, bijeenkomsten organiseren en laten zien waarvoor inwoners bij hen terecht kunnen.

Het praat vandaag over morgen bankje met daarop twee tassen en twee banners aan de linker- en rechterzijde.
Een kleurrijk praatbankje reist door Apeldoorn. Fotograaf: Rob Voss
Anja Prins toont de flyers in haar handen.
De gesprekswaaiers met per thema 32 vragen, stellingen en dilemma’s. Deze helpen bij het voeren van een gesprek over later. Fotograaf: Rob Voss

Waar in Apeldoorn staat een praatbankje?

In 2024 en 2025 is het praatbankje op reis door de gemeente Apeldoorn. De start was op 18 januari 2024 in het stadhuis. De komende tijd staat er een bankje bij de volgende partnerorganisaties:

 • Van 8 mei tot 29 mei 2024 bij Verian in de Thuyskamer, Waleweingaarde 3a. 
 • Van 29 mei tot 12 juni bij de Kap, Regentesselaan 2b
 • Van 12 juni tot 10 juli bij Samen055 Violierenplein 104
 • Van 10 juli tot 14 augustus gemeente Apeldoorn, Marktplein 1

Op tijd keuzes maken

Door het gesprek te voeren over ouder worden, wordt het makkelijker om op tijd keuzes te maken. Dit helpt bij het langer zelfstandig kunnen wonen, eigen regie houden en het hebben en houden van een sociaal netwerk. Het gesprek voeren heeft nog meer voordelen. De gemeente en netwerkpartners krijgen waardevolle informatie. Deze informatie kunnen zij gebruiken om hun dienstverlening aan te passen of hun informatie te verduidelijken.

Hoe wil Nederland oud worden?

In 2023 deed ActiZ, branchevereniging van zorgprofessionals, onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar hoe zij oud wil worden. En in hoeverre mensen nu al bezig zijn met hun oude dag. Meer dan de helft van alle Nederlanders blijkt nooit met anderen te praten over hun oude dag. Het aantal mensen dat uitstelgedrag vertoont, groeit met de leeftijd. Zo stellen 50-plussers het treffen van voorbereidingen vaker uit, terwijl ze het belang ervan wel erkennen. Slechts een kwart van alle Nederanders denkt er regelmatig over na. Een belangrijke conclusie is dat veel inwoners nog niet klaar voor de oude dag en het gesprek over morgen moet vandaag plaatsvinden. Meer resultaten van dit onderzoek staan in een overzichtelijke factsheet.

Leden van het netwerk

De volgende Apeldoornse organisaties doen mee aan ‘Praat vandaag over morgen’:

 • Atlant
 • De Goede Woning
 • De Kap
 • De Passerel
 • De Woonmensen
 • Gelre Ziekenhuizen
 • HOOG
 • Seniorenplatform Apeldoorn
 • Kémi
 • KleinGeluk
 • Mooiland
 • Netwerk dementie/geriatrie Oost-Veluwe
 • Netwerk Informele Zorg Apeldoorn
 • Netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe
 • Ons Huis Apeldoorn
 • Ontmoet en Co
 • Pride 055
 • Samen055
 • Stimenz
 • Talma Borgh
 • Veluwonen
 • Vérian
 • Zorggroep Apeldoorn en omstreken

Het is voor Apeldoornse organisaties nog steeds mogelijk om lid te worden van het netwerk. Kijk op de netwerkpagina voor meer informatie en aanmelden.

Uw Reactie
Uw Reactie