Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Gezinsstad

Gezonde Staatslieden Buurt

Een gezonde buurt is een buurt waar kinderen creatief kunnen spelen, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar iedereen lekker kan bewegen en tot rust kan komen. Want dat is de kracht van een groene plek in de wijk. Van natuur kom je tot rust in een hectische wereld. Een natuurlijke omgeving daagt kinderen uit om naar buiten te gaan, de natuur te ontdekken en met een modderbroek thuis te komen. Ook is het een ontmoetingsplek voor iedereen in de buurt.

Gezonde Buurten

Gezonde Buurten is een samenwerking tussen Jantje Beton, IVN Natuureducatie, kinderen, volwassenen en gemeente Apeldoorn. Samen werken de partijen aan het realiseren van een actieve, speelse en natuurlijke Staatsliedenbuurt in Apeldoorn Zuid.

Wensen en behoeftes

In 2019 is gestart met het ophalen van behoeftes en wensen van buurtbewoners.  Jantje Beton en IVN gingen onder andere met een grote groep kinderen op buurtsafari, om te vragen wat er beter kan maar ook wat juist fijne plekken zijn in de wijk. Daaruit bleek dat niet alleen het voetbalveld en de speeltuin wel een metamorfose konden gebruiken, maar dat er ook wensen zijn om zwerfvuil, parkeerproblemen en de hoeveelheid groen en bankjes aan te pakken. Ook zien inwoners graag dat de Robbedoes, het buurtgebouw dat aan een opknapbeurt toe is, weer actief wordt.

Wat gaat er veranderen?

Inmiddels is er gestart met het aanleggen van de natuurvriendelijke oever tegenover de Talmastraat. Daarna zal de speeltuin een metamorfose krijgen. Het voetbalveld wordt opgeknapt. Er komt een hondenuitlaatplaats met omheining. Later komen op het plein voor de Aldi meer bankjes om elkaar te ontmoeten en meer groen. De Robbedoes wordt te koop aangeboden aan een ondernemer die de buurt een plek biedt om elkaar te ontmoeten. Het kruispunt bij de speeltuin wordt hoogstwaarschijnlijk verhoogd, zodat de oversteekplek veiliger wordt.

Aanbod van activiteiten

Naast alle fysieke aanpassingen is het ook de bedoeling om vaker activiteiten met en voor de buurt te organiseren. De buurtvereniging heeft afgelopen zomer met groot succes een aantal kinderknutselactiviteiten georganiseerd. De komende maanden zal er door Accres regelmatig een sport- en spelactiviteit worden georganiseerd in en om de nieuwe speeltuin. IVN Natuureducatie zal groene activiteiten organiseren op en om de scholen in de wijk. Ook worden er in de toekomst een  aantal wekelijkse sport- en natuurbelevingsactiviteiten georganiseerd en is er ruimte voor andere initiatieven voor jong en oud.

We zijn al even bezig, maar we zijn nog lang niet klaar, wij blijven actief om van de Staatsliedenbuurt een groenere, mooiere gezonde buurt te maken!

Wil je meer weten of meedoen, laat het ons weten!

Saskia van Klaarbergen (Projectleider Gemeente Apeldoorn), Harriet Althof (Stadsdeelmanager Zuid west),  Ama Mual (Buurtregisseur ZW Stimenz), Josélito Hasselnook (Jongerenwerker Stimenz), Andre van der Nat (Buurt Assistent Zuid),  Alie Mulder (Buurtbewoner), Harry Rutgers (Beweegcoach Accres), Masja Gielsta  (IVN Natuureducatie), Jeske de Kort (Jantje Beton).

Mijn Apeldoorn