Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Gezinsstad

Gezonde Staatslieden Buurt

Een gezonde buurt is een buurt waar kinderen creatief kunnen spelen, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar iedereen lekker kan bewegen en tot rust kan komen. Want dat is de kracht van een groene plek in de wijk. Van natuur kom je tot rust in een hectische wereld. Een natuurlijke omgeving daagt kinderen uit om naar buiten te gaan, de natuur te ontdekken en met een modderbroek thuis te komen. Ook is het een ontmoetingsplek voor iedereen in de buurt.

Laatste update: augustus 2021

Gezonde Buurten

Gezonde Buurten is een samenwerking tussen Jantje Beton, IVN Natuureducatie, kinderen, volwassenen en gemeente Apeldoorn. Samen werken de partijen aan het realiseren van een actieve, speelse en natuurlijke Staatsliedenbuurt in Apeldoorn Zuid.

Wensen en behoeftes

In 2019 is gestart met het ophalen van behoeftes en wensen van buurtbewoners.  Jantje Beton en IVN gingen onder andere met een grote groep kinderen op buurtsafari, om te vragen wat er beter kan maar ook wat juist fijne plekken zijn in de wijk. Daaruit bleek dat niet alleen het voetbalveld en de speeltuin wel een metamorfose konden gebruiken, maar dat er ook wensen zijn om zwerfvuil, parkeerproblemen en de hoeveelheid groen en bankjes aan te pakken. Ook zien inwoners graag dat de Robbedoes, het buurtgebouw dat aan een opknapbeurt toe is, weer actief wordt.

Wat gaat er veranderen?

De staat van het buurtgebouw Robbedoes bleek slechter dan voorzien en dus is het pand gesloopt. De gemeente verkoopt de bouwkavel met een maatschappelijke bestemming nu en hoopt dat een maatschappelijk betrokken ondernemer de buurt een nieuwe ontmoetingsplek biedt. Die maatschappelijke impuls betekent dat er voorwaarden zijn bij de verkoop van de bouwkavel. Welke voorwaarden dat zijn leest u in dit nieuwsbericht.

De metamorfose van de speeltuin en het voetbalveld is voltooid. In juli 2021 werd de nieuwe speeltuin geopend. De speeltuin is omgetoverd tot een prachtig park met nieuwe speeltoestellen, waaronder een dubbele kabelbaan, een touwbrug en een taludglijbaan. Ook is er een uitlaatplaats voor honden bijgekomen en is het voet- en basketbalveld samengevoegd en vernieuwd. De natuurvriendelijke oevers zijn ingezaaid met wilde planten en bloemen. In het najaar worden er hagen en bomen in en rond de speeltuin aangeplant.

Aanbod van activiteiten

Naast alle fysieke aanpassingen is het ook de bedoeling om vaker activiteiten met en voor de buurt te organiseren. De buurtvereniging heeft afgelopen zomer met groot succes een aantal kinderknutselactiviteiten georganiseerd. De komende maanden zal er door Accres regelmatig een sport- en spelactiviteit worden georganiseerd in en om de nieuwe speeltuin. IVN Natuureducatie zal groene activiteiten organiseren op en om de scholen in de wijk. Ook worden er in de toekomst een  aantal wekelijkse sport- en natuurbelevingsactiviteiten georganiseerd en is er ruimte voor andere initiatieven voor jong en oud.

We zijn al even bezig, maar we zijn nog lang niet klaar, wij blijven actief om van de Staatsliedenbuurt een groenere, mooiere gezonde buurt te maken!

Wil je meer weten of meedoen, laat het ons weten!

Saskia Fokkema (Projectleider Gemeente Apeldoorn), Harriet Althof (Stadsdeelmanager Zuid west),  Ama Mual (Buurtregisseur ZW Stimenz), Josélito Hasselnook (Jongerenwerker Stimenz), Andre van der Nat (Buurt Assistent Zuid),  Alie Mulder (Buurtbewoner), Harry Rutgers (Beweegcoach Accres), Masja Gielsta  (IVN Natuureducatie), Jeske de Kort (Jantje Beton).

Mijn Apeldoorn