Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

Voor de aanleg, instandhouding en/of het opruimen van kabels en leidingen in de openbare grond is een vergunning of instemming van de gemeente nodig. Uitzondering hierop zijn werkzaamheden van niet ingrijpende aard. Deze werkzaamheden dient u wel bij ons te melden.

Mijn Apeldoorn

Online indienen

Indienen

Kosten

Zie ook