Rioolaansluiting

De gemeente maakt een huisaansluiting vanaf het hoofdriool tot 0,5 meter over uw erfgrens. Het is uw verantwoordelijkheid uw riolering aan te sluiten op de huisaansluiting. Gemeente Apeldoorn zamelt water in en transporteert afval- en hemelwater op het gemeentelijk grondgebied. De gemeente zorgt voor aanleg, onderhoud en beheer van het hoofdrioolstelsel (inclusief gemalen, pompen enzovoort).

Lees meer

De gemeente legt een huisaansluiting vanaf het hoofdriool tot 0,5 meter over uw erfgrens. Het is uw verantwoordelijkheid deze gemeentelijke riolering met een ontstoppingsputje aan te sluiten op de huisaansluiting van uw woning of pand.

U kunt een rioolaansluiting aanvragen. De aanvraag moet altijd voorzien zijn van:

  • Situatietekening met daarop aangegeven de gewenste plaats van de rioolaansluiting

De afhandeling van uw aanvraag duurt ongeveer 4 weken. U krijgt zo snel mogelijk te horen op welke termijn wij een aansluiting realiseren.
De gemeente maakt een begroting van de aanlegkosten en u krijgt hierover een brief. Deze tekent u vervolgens voor  akkoord en stuurt u terug. Na uw schriftelijke goedkeuring laat de gemeente een nieuwe rioolaansluiting aanleggen tot ongeveer 0,50m binnen uw perceelgrens. De werkelijke kosten factureren we achteraf bij u.

Regenwater moet op eigen terrein worden geïnfiltreerd of via het maaiveld worden afgevoerd naar een bermsloot.

De kosten van de aanleg van een rioolaansluiting bepalen we aan de hand van:

  • de afstand tussen het pand en het hoofdriool (vaste meterprijzen)
  • de soort verharding
  • de graaf- en reparatiewerkzaamheden
  • de gebruikte materialen
  • grondwaterpeil
  • de hoeveelheid administratieve handelingen.
Uw Reactie
Uw Reactie