Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling

14-09-2021

Een sterk en betrokken Apeldoorn waar iedereen ertoe doet. Waar alle inwoners meedoen op hun eigen manier en met hun eigen talenten. En waar de gemeente dan op aansluit. Dat is wat we voor ogen hebben, nu en de komende jaren. In de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling 2022 - 2030 hebben we uitgewerkt hoe wij dit sámen willen doen.

Mijn Apeldoorn

Heeft u gereageerd? Uw reactie, vragen of opmerkingen nemen we mee in een ‘nota van inspraak’. Hierin geven we aan welke zienswijzen er binnen zijn gekomen en wat we hiermee doen. Het college van Burgemeester en Wethouders neemt dit mee naar de gemeenteraad, als ze de raad vragen de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling vast te stellen.

Heeft u vragen?

Wilt u een papierenversie van de kadernota ontvangen? Of is de pdf van de kadernota niet goed leesbaar voor u? Neem dan contact met ons op.