Veelgestelde vragen over verkeer in Apeldoorn

Heeft u een vraag over het verkeer in Apeldoorn? Lees eerst de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op..

Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over besluiten die de overheid neemt over zaken die in uw wijk of gemeente spelen. Ook verkeersbesluiten vindt u hier.

U kunt zich op deze website ook aanmelden voor een emailservice waarmee u automatisch een mail krijgt als er een verkeersbesluit over een locatie in uw buurt wordt gepubliceerd. U kunt zelf de straal bepalen van het gebied waar u informatie over wilt ontvangen.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over besluiten die de overheid neemt over zaken die in uw wijk of gemeente spelen. Ook een besluit over plaatsing van een laadpaal (een zogenaamd verkeersbesluit) vindt u hier. Als u het besluit opzoekt en klikt op ‘bekijk publicatie’ kunt u alle informatie over het besluit en hoe u bezwaar kunt maken lezen.

U kunt zich op deze website ook aanmelden voor een emailservice waarmee u automatisch een mail krijgt als er een verkeersbesluit over een locatie in uw buurt wordt gepubliceerd. U kunt zelf de straal bepalen van het gebied waar u informatie over wilt ontvangen.

Bewoners met een elektrische auto die geen mogelijkheid hebben om te laden op eigen terrein, kunnen een oplaadpunt aanvragen in de buurt van hun woonadres. Lees meer over de voorwaarden en hoe het aanvragen werkt.

Op 50 km/uur-wegen worden er in principe geen drempels of andere snelheidsremmende maatregelen toegepast. Dit gebeurt alleen bij woongebieden die zijn ingericht als 30 km/uur-zone.

Op de belangrijkste punten in gemeente Apeldoorn zijn maatregelen genomen. Het is onmogelijk om dit overal te doen. Behalve dat dat veel geld kost, is het oncomfortabel voor de weggebruiker, ook netjes rijdende weggebruikers en fietsers kunnen er last van hebben.

Voor (een verzoek om) extra snelheidsremmende maatregelen beoordelen we nut en noodzaak. Het is niet gewenst om ‘te veel’ drempels te maken, vanwege de hinder voor (bijvoorbeeld) hulpdiensten.

Wanneer een nieuwe drempel wordt aangelegd, gebeurt dit vaak tegelijk met het geplande onderhoud aan de weg. Wanneer een weg nog niet aan onderhoud toe is, kan het aanleggen van drempels dus lang op zich laten wachten.

Verkeersspiegel

Een verkeersspiegel wordt in Apeldoorn in principe niet toegepast. Deze objecten zorgen namelijk voor een vertekend beeld waardoor bestuurders inschattingsfouten kunnen maken.

Paaltjes en hekjes

Ons uitgangspunt is om zo min mogelijk paaltjes en hekjes te plaatsen. Dit heeft te maken met een goede toegankelijkheid voor hulpdiensten en mindervaliden. Paaltjes kunnen de toegankelijkheid belemmeren, maar ook onveiligheid veroorzaken voor bijvoorbeeld oudere en/of slechtziende weggebruikers. Alleen waar het echt niet anders kan, worden paaltjes geplaatst.

Dat is niet mogelijk

We kunnen niet voor iedereen een eigen parkeerplaats voor de deur garanderen.

Parkeerproblemen

Ervaart u parkeerproblemen? U kunt dit bij ons melden. We bekijken dan of er een oplossing tegen redelijke kosten mogelijk is.

De gemeente plaatst geen flitspalen. Dit gebeurt via het Openbaar Ministerie.

Het OM is terughoudend met het plaatsen van flitspalen en doet dit volgens een landelijk protocol. Het OM beoordeelt een wenslocatie en legt dat naast objectieve gegevens als percentage overtredingen, de weginrichting/gevaarzetting en het ongevallenbeeld. Ook de politie wordt om een oordeel gevraagd.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere aanvragen ingediend die niet hebben geleid tot plaatsing. 

Het aanpakken van geluidsoverlast door verkeer is een lastige kwestie. Als de overlast wordt veroorzaakt door te hard rijden, wordt de politie geïnformeerd. Zo kan er eventueel handhaving op snelheid plaatsvinden. Meestal is er geen aanleiding voor nader onderzoek of metingen.

In Nederland geldt de Wet geluidhinder. Dat betekent dat verkeersgeluid binnen bepaalde normen moet blijven. Eventuele geluidsmetingen worden uitgevoerd in samenwerking met de Omgevingsdienst Veluwe. Een geluidsmeting vergt veel tijd en is kostbaar. Daarom voert de gemeente alleen geluidsmetingen uit als ODVeluwe en de gemeente samen tot de conclusie komen dat dit een duidelijke meerwaarde heeft.

De dienstregeling van de bussen in Apeldoorn en informatie over de bussen rondom Apeldoorn kunt u vinden op de website van RRReis. Er zijn nog twee andere mogelijkheden om met de bus te reizen. Dat zijn PlusOV en de buurtbus.

PlusOV

Als uw bushalte na een wijziging een te grote afstand is komen te liggen, kunt u toch nog met de bus reizen. Dat kan via PlusOV. Ook als u geen medische indicatie heeft, kunt u van PlusOV gebruikmaken.

Uw Reactie
Uw Reactie