Gebiedsaanpak GEUS
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Gebiedsaanpak GEUS

Vanuit een innovatieve aanpak, een zogenaamd Living Lab, is een samenwerking ontstaan tussen de dorpen Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld. In dit samenwerkingsverband dat we GEUS noemen werken inwoners, bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan het oplossen van complexe vraagstukken.

Gebiedsaanpak Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld

Op de Noord Veluwe zijn er verschillende uitdagingen waar we mee te maken hebben. Denk aan stikstof, landbouwverandering, klimaatverandering, biodiversiteit en woningbouw. Deze uitdagingen zijn vaak met elkaar verbonden en worden aangepakt met verschillende strategieën en programma's. Daarom bundelen de plaatsen Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld (GEUS) hun krachten en werken ze samen aan een nieuw plan voor dit gebied. De samenwerking tussen overheden, inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties staat daarin centraal.

Thema’s: Landbouw, water, natuur, recreatie en leefbaarheid

Actuele thema’s bepalen de agenda en de doelen van de gebiedsaanpak. Er wordt gezocht naar een toekomstbestendig landbouwsysteem en naar een verbetering van de balans tussen recreatie, landbouw, landschap en natuur. Daarnaast is er aandacht voor het herstel en verbetering van natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. Tenslotte gaat er gekeken worden naar de leefbaarheid in de kernen. Denk aan betaalbare woonruimte en het (basis)  voorzieningenniveau (supermarkt, school, zorg, cultuur en bereikbaarheid).

De hei in Uddel
De hei in Uddel. Fotograaf: Rob Voss

Van living lab naar gebiedsaanpak

Het Living Lab is ontstaan vanwege uitdagende vraagstukken in de gebieden Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld. De overheden, waaronder het waterschap, de provincie en gemeenten, hebben het initiatief genomen om samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aan oplossingen te werken. Ondertussen ontwikkelt het Living Lab zich naar een gebiedsaanpak GEUS. Daarin maken we samen een plan waarin verschillende perspectieven, zoals landbouw, natuur, water, leefbaarheid, recreatie en lokale identiteit, worden meegenomen. Ook wordt duidelijk hoe de plannen gefinancierd kunnen worden. Het gebiedsplan wordt naar verwachting begin 2024 opgeleverd.

Meer weten?

Kijk op de website van Gebiedsaanpak GEUS.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten?

Neem contact op

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie