Brongebied Grote Wetering
Fotograaf: Bezoek Voorst
Brongebied Grote Wetering

Brongebied Grote Wetering is globaal het gebied tussen de A50, Twello en de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen. Het doel van deze projecten is om het landschap en het geheel aan planten en dieren te versterken. Daarnaast dragen de projecten bij aan klimaatadaptatie en verduurzaming van de landbouw. Hiervoor wordt samengewerkt tussen inwoners, ondernemers, gemeenten, waterschap, provincie en het Rijk.

Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens, plant en dier

Op deze webpagina kunt u informatie vinden over de projecten in Brongebied Grote Wetering. Met deze projecten willen we doelen bereiken op het gebied van recreatie, leefbaarheid, klimaatadaptatie en een meer duurzame en natuurlijke vorm van landbouw. Brongebied Grote Wetering is één van de deelgebieden van het Masterplan IJsselvallei.

In dit gebied is er sprake van veel opgaven en ontwikkelingen. Daarom is er behoefte aan meer afstemming en samenwerking tussen de mensen en organisaties die bij Brongebied Grote Wetering betrokken zijn.

Verbeteren van het landschap en de biodiversiteit

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft als doel om het landschap en het geheel aan planten en dieren in het projectgebied te versterken. Dit doet SLG door gebieden met elkaar te verbinden door het planten van bomen en struiken en de aanleg van poelen en oevers. SLG geeft geïnteresseerde bewoners en landeigenaren advies over inrichting en beheer van het land op een manier die goed is voor de natuur. Ook maken zij plannen waarbij vooral planten gebruikt worden die van nature in de omgeving voorkomen. Deelnemers leveren zelf een eigen bijdrage en in sommige gevallen is er een vergoeding voor de aanleg mogelijk. Kijk op de website slgelderland.nl voor meer informatie over dit project.

Hulp bij het uitvoeren van initiatieven

Heeft u een idee dat bijdraagt aan klimaatadaptatie en/of verduurzaming van de landbouw? Kijk op de website natuurenmilieugelderland.nl voor meer informatie over dit project.

Natuur en Milieu Gelderland zoekt lokale initiatieven. Bewoners, boeren, (recreatie)ondernemers, natuurorganisaties en grondeigenaren in Brongebied Grote Wetering kunnen financiële ondersteuning krijgen voor deze initiatieven. Voorbeelden van initiatieven zijn:

  • Samenwerking tussen een boer, natuurterreinbeheerder en waterschap voor natuurinclusieve landbouw;
  • Het inrichten van een sloot of beekje waarbij rekening wordt gehouden met de natuur;
  • Inrichting van het landschap voor de das.

Bij deze initiatieven is het mogelijk ondersteuning te krijgen voor de organisatie en procesbegeleiding. Daarnaast wordt advies gegeven over het opstellen van plannen voor natuurinclusieve landbouw.

Projectgebied; gebied tussen Toevoerkanaal (Teuge), A50, Klarenbeek, Bussloo en Twello Kaart: Gemeente Apeldoorn

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkelingen in Brongebied Grote Wetering?

v.leferink@apeldoorn.nl

Projectleider Veluwe

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie