Verbetering fietsroute Apeldoorn – Vaassen
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Verbetering fietsroute Apeldoorn – Vaassen

Apeldoorn werkt aan een verbeterde fietsroute richting Vaassen/Epe. Via deze projectpagina houden we u op de hoogte over de voortgang van dit project.

Spoorfietspad Apeldoorn – Vaassen

Gemeente Apeldoorn gaat de fietsroute over het voormalige spoor tussen Apeldoorn en Vaassen, de zogenaamde Baronnenroute, verbeteren en veiliger maken. Eerder was het de bedoeling om hier een hoogwaardige snelfietsroute te realiseren, maar met name de hoge kosten en de grote impact op het landschap hebben de plannen gewijzigd. Dat laatste was ook een groot zorgpunt van veel omwonenden. Het college van B&W en de gemeenteraad hebben in februari 2023 ingestemd met een nieuw, wat soberder plan om de fietsroute comfortabeler en veiliger te maken.

Begin 2022 besloot de Apeldoornse gemeenteraad te stoppen met het plan voor een zogenaamde hoogwaardige snelle fietsroute. Wel werd besloten om de Baronnenroute op sobere wijze te gaan verbeteren. Daarbij zijn een aantal uitgangspunten benoemd, zoals veilige kruispunten, zoveel mogelijk behoud van groen tussen de kruisingen en een kleine verbreding om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Veiliger, breder en mét behoud van groen

Het nieuwe plan voldoet aan alle uitgangspunten. Het fietspad gaat van 2 naar 3,5 meter breedte en past daarmee bij de huidige normen van tweerichting fietspaden. Daarnaast worden alle kruisingen met zijwegen hetzelfde ingericht en krijgt de fietser bijna overal voorrang. Bij de beekkruisingen worden nieuwe, bredere brugdekken aangebracht en de cultuurhistorische landhoofden blijven daarbij behouden. Omdat het fietspad in dit nieuwe plan uiteindelijk minder breed wordt dan bij de snelle fietsroute, kunnen veel bosschages behouden blijven en worden er naar verwachting minder dan tien bomen gekapt.

Bekijk de ontwerpen

Onderstaande ontwerptekeningen staan op volgorde van de Anklaarsweg in Apeldoorn tot aan de Groeneveltweg nabij Vaassen. In het document ‘Verbeelding’ ziet u o.a. de details van het starthekwerk Baronnenlijn, de brugleuning, een eenvoudig bankje van betonnen bielzen, de belijning van het kruispunt en oude spoorborden.

Geen extra verlichting

In het nieuwe ontwerp komt er geen verlichting langs het fietspad zelf. Rond de kruisingen blijft de verlichting voor de veiligheid en die wordt op een aantal punten verbeterd. De juridische status als ‘onverplicht fietspad’ blijft van kracht en alle type medegebruikers, zoals wandelaars, paarden/pony’s en rolstoelgebruikers kunnen van het verharde fietspad gebruik blijven maken. Naast het fietspad worden geen aanvullende paden aangelegd.

Politie adviseert positief

In januari 2023 keurde de gemeenteraad het nieuwe ontwerp goed. Ze besloten ook om de politie om advies te vragen. Na het bekijken van de plannen, heeft de politie positief geadviseerd over het geven van voorrang aan fietsers op alle kruispunten. Dit kan omdat de snelheidslimiet wordt verlaagd van 60 naar 30 kilometer per uur en het fietspad breder wordt, waardoor het zicht verbetert. Bovendien geeft de politie er de voorkeur aan om de voorrang op het hele fietspad op dezelfde manier te regelen.

Planning en vervolg

In mei 2023 zijn stakeholders en betrokken inwoners opnieuw in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van het aangepaste ontwerp en daarop te reageren. De volgende stap is om het ontwerp definitief te maken en een geschikte aannemer te zoeken om het werk uit te voeren. We werken tot aan de zomer het contract voor de aannemer verder uit. Dan gaan we aanbesteden en de benodigde vergunningen aanvragen. Vanaf oktober 2024 gaan we over tot uitvoering. Het gehele project is naar verwachting na de bouwvak 2025 gereed.

Vragen en opmerkingen over het ontwerp

Zoals dat gebruikelijk is bij nieuwe plannen, is ook nu de mogelijkheid geboden om een reactie te geven op het ontwerp. In de reactienota hieronder kunt u alle vragen en antwoorden lezen.

Bekijk de reacties en antwoorden op het ontwerp (pdf, 228 kB)

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op.

Bel: 14 055

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie