Zwitsal
Fotograaf: Peter Lous
Zwitsal

Gemeente Apeldoorn wil de bijzondere industriële locatie Zwitsal transformeren tot een unieke en levendig plek waar wonen, werken, maken en beleven samenkomen. Samen met ontwikkelaar Schipper Bosch maken we hier een levendige stadswijk voor heel Apeldoorn.

Een bruisende plek aan het kanaal

We ontwikkelen Zwitsal tot een dynamische en levendige stadswijk. Uniek voor Apeldoorn én Nederland. We behouden het cultuurhistorische karakter en het ‘Zwitsal-milieu’ en combineren dat met wonen, innovatieve bedrijven, vertier en evenementen.

Krachten gebundeld

De gemeente kocht begin 2013 het voormalige Zwitsal-terrein. De locatie van ongeveer 10 hectare langs het Kanaal stond leeg en de gemeente kocht de grond met opstallen om er een woonlocatie van te maken. Ondertussen ontpopte deze locatie zich tot een creatieve broedplaats en stelden we de visie bij. Vervolgens zocht de gemeente een partner voor deze jarenlange gebiedsontwikkeling en die vonden we in Schipper Bosch.

Het voormalige Zwitsal-terrein is volop in ontwikkeling.
Het voormalige Zwitsal-terrein is volop in ontwikkeling. Fotograaf: Rob Voss

Van ontwikkelvisie naar omgevingsplan

Schipper Bosch en de gemeente hebben in 2023 samen de Ontwikkelvisie vastgesteld, Vervolgens heeft de gemeente het terrein eind 2023 formeel overgedragen aan de ontwikkelaar. In 2024 wordt de Ontwikkelvisie verder uitgewerkt en maken we een Omgevingsplan.

Wethouder Peter Messerschmidt
“Een unieke kans om deze cultuurhistorische locatie met omwonenden, huurders en bedrijven te ontwikkelen tot een dynamische en levendige stadswijk.”

Kanaalzone in ontwikkeling

Langs het Apeldoorns kanaal ontwikkelt Apeldoorn een aantrekkelijk gebied met een mix aan stedelijke functies en diverse sociale en culturele activiteiten. Met nieuwbouw, hergebruik van bestaande hallen en oude panden en veel groen. Het Zwitsal-terrein is onderdeel van deze kanaalzone.

Mogelijke invulling van het Zwitsal terrein.
Voorbeelduitwerking van hoe het gebied eruit kan komen te zien. Dit is geen definitief of vaststaand ontwerp. Deze tekst hoort ook bij deze fase van het ontwerp. “Het Zwitsalpark vormt een groene entree voor het Zwitsalterrein met ruimte voor evenementen. Het industriële karakter en erfgoed blijft behouden en door het toevoegen van nog meer ambachten en creatieven wordt het een perfecte stedelijke mix. De nieuwe verbindingen over het kanaal zijn belangrijk voor fietsers en voetgangers en het kanaal centraal maken is echt een kans voor de stad. Zo is er volop aandacht voor het maken van levendige, prettige en groene plekken en nieuwe mobiliteitsconcepten met voldoende ruimte voor voetgangers, fietsers en autoverkeer. Al met al een dynamisch stukje stad waar de Apeldoorners trots op mogen zijn.” Impressie: Schipper Bosch
Mogelijke invulling van het Zwitsal terrein.
Voorbeelduitwerking van hoe het gebied eruit kan komen te zien. Dit is geen definitief of vaststaand ontwerp. Deze tekst hoort ook bij deze fase van het ontwerp. “De statige voortuinen van het Zwitsalterrein blijven behouden en we zorgen voor ruimte voor groen en bomen over het gehele terrein. De groene kade aan het kanaal biedt ruimte voor recreatie. Kleine ondernemers en winkels vormen samen een levendige fabrieksstraat en aan de voet van de schoorsteen ontstaat een kleinschalig pleintje. Je kunt hier wonen op het maaiveld, maar ook op de verdiepingen met uitzicht op het Zwitsalterrein.” Impressie: Schipper Bosch
Mogelijke invulling van het Zwitsal terrein.
Voorbeelduitwerking van hoe het gebied eruit kan komen te zien. Dit is geen definitief of vaststaand ontwerp. Deze tekst hoort ook bij deze fase van het ontwerp. “Woon- en werkfuncties op het maaiveld zorgen voor een levendig straatbeeld en tussen de industriële gebouwen ontstaan kleinschalige woonblokken. Verder ontwikkelt hier een nieuw poppodium van Apeldoorn. Bij de Drielslag is er ruimte voor kort parkeren en laden/lossen en een plein aan de Drieslag verbindt het Zwitsal-park met de Drieslag. Hier ontstaan fijne, betaalbare appartementen die uitkijken over het Zwitsalpark.” Impressie: Schipper Bosch

Planning

In 2023 is de ontwikkelvisie vastgesteld en is het Zwitsal-terrein formeel overgedragen aan ontwikkelaar Schipper Bosch. Dit jaar werken we de ontwikkelvisie verder uit en eind 2024 verwachten we het Omgevingsplan ter inzage te kunnen leggen. Omwonenden en belanghebbenden worden dan opnieuw uitgenodigd om mee te praten over de plannen.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag of een opmerking over dit project?

Mail: zwitsal@apeldoorn.nl 

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie