De Parken
Fotograaf: Imre Csany
De Parken

Deze bijzondere wijk met beschermd stadsgezicht krijgt een flinke opknapbeurt. Asfalt en beton worden vervangen door gebakken klinkers. Ook wordt de riolering aangepakt en koppelen we waar mogelijk ook het regenwater af.

Een flinke opknapbeurt voor de Parken

In deze bijzondere wijk met beschermd stadsgezicht krijgen de wegen een flinke opknapbeurt: Asfalt en beton wordt vervangen door gebakken klinkers. In het najaar van 2017 is dit grote wegenproject gestart. Tegelijkertijd vindt onderhoud plaats aan de riolering, inclusief de aanleg van een apart stelsel om het regenwater naar de aanwezige vijvers te vervoeren.

Wat gaan we doen?

Veel wegen in De Parken zijn toe aan onderhoud. De gemeente richt zich in heel Apeldoorn op het omzetten naar klinkerverharding in de woonstraten. In De Parken vervangen we de asfalt- en betonwegen door gebakken klinkers. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Klinkerverharding laat zich veel eenvoudiger plaatselijk repareren, bijvoorbeeld bij wortelopdruk van bomen.
  • Klinkerverharding is duurzamer, vergt minder onderhoud en gaat veel langer mee dan asfaltverharding.
  • Regenwater zakt bij klinkerverharding makkelijker weg in de grond.
  • Klinkerverharding – zeker met gebakken klinkers – past in het cultuurhistorische beeld van de wijk.

Fasering

De totale fasering van de werkzaamheden loopt door t/m 2025. Eerder was er sprake van een planning t/m 2024 maar om meerdere redenen schuift dit wat verder op. Zo hebben we steeds net wat meer voorbereidingstijd, houden we beter rekening met de huidige lange levertijden van materialen en geven we nutsbedrijven goed de kans om voorafgaand aan de herinrichting kabels en leidingen ter vervangen. Ook is er in de planning rekening gehouden met de afwatering van de wijk. Op de faseringskaart kunt u de actuele planning en volgorde bekijken.

Geluid

Een nadeel is er ook: klinkerverharding maakt meestal meer geluid dan asfalt. De gemeente past de klinkerverharding daarom alleen toe in de straten die zijn ingericht als 30-km zone. Grote doorgaande routes zoals de Regentesselaan, Kerklaan en Meester van Rhemenslaan behouden hun asfaltverharding. Helaas houdt niet iedereen zich altijd aan snelheidslimieten. Er zijn in de wijk aanvullende maatregelen genomen om de snelheid te verlagen, zoals verkeersdrempels. Bijkomend voordeel is dat ze sluipverkeer ontmoedigen. Een lage snelheid en minder intensief gebruik van de straat heeft logischerwijs invloed op het geluid.

Ook hebben we bij de inkoop van de klinker rekening gehouden met geluid. We hebben gekozen voor een hoekige en rechte klinker. Deze maakt minder geluid dan een afgeronde klinker.

Afkoppelen regenwater

Bij de herinrichting van straten koppelen we waar mogelijk ook het regenwater af van het riool. Zo ook in de Parken. Door een infiltratieriool aan te leggen wordt het regenwater opgevangen in een ander riool zodat het geleidelijk wordt opgenomen in het grondwater. Dit is duurzamer, helpt verdroging tegen te gaan en ook bij hevige regenval ontstaat hierdoor minder overlast.

De aanpak van de straat is een mooi moment om ook de regenpijpen van uw eigen woning van de riolering af te halen. We hebben hier ook een subsidieregeling voor. Het regenwater kunt u afvoeren naar de straat of opvangen in de tuin en weg laten zakken in de bodem. Op onze regenwaterpagina leest u alles over wat u zelf kunt doen, inclusief alle informatie over afkoppelen van regenwater en de subsidiemogelijkheden.

We doen het anders

Bij de renovatie van de openbare ruimte in De Parken gaan we een stap verder dan alleen nieuwe wegen aanleggen. Het gaat om een zogenaamd ‘circulair’ project waarbij materialen worden hergebruikt. De betonnen riolering en het betonnen wegdek zijn bijvoorbeeld vergruisd en hergebruikt in circulaire tegels, die in de trottoirs zijn toegepast. Ook de rest van de nieuwe infrastructuur is in de toekomst eenvoudig herbruikbaar.

Huidige werkzaamheden

Het asfalt en beton in de rijbaan vervangen we door klinkers, zoals in alle straten in De Parken al is gebeurd. De tegels van de stoep vervangen we ook. De stoep aan de oostkant (even huisnummers) blijft 2,10 meter breed. De stoep aan de westkant (oneven huisnummers) vervangen we voor een grasberm met bomen.

Twee bomen op die plek nemen we op in deze grasberm. We zorgen voor een variatie aan bomen aan één kant van de weg. Daardoor worden de groeiomstandigheden van de bomen uiteindelijk beter. De bomen aan de oostkant halen we daarom weg. Het stenige karakter die er nu is wordt dus veel groener. De grasberm versterkt het groene karakter van de straat, past bij het beeld van De Parken en levert ruimte op voor de nieuwe bomen.

Er is één versmalling van de weg, maar deze combineren we met een drempel. Het aantal parkeervakken blijft hetzelfde als de huidige situatie.

De uitritten verbreden we naar de standaard van 3.6 meter. Dit doen we om zo veel mogelijk eenheid te krijgen in het straatbeeld. Dus alle uitritten die smaller zijn dan 3.6 meter, verbreden we naar deze standaard. Uitritten die breder zijn dan 3.6 meter, mogen we niet aanpassen en blijven daarom ongewijzigd.

Het regenwater van de stoepen en de rijbaan vangen we apart op in een nieuw aan te leggen regenwaterriool.

Planning en uitvoering Graaf van Lijndenlaan

  • We starten vanaf mei en zullen afronden eind juli 2023
  • De werkzaamheden voeren we uit in fases. De precieze planning bepalen we samen met de aannemer
  • Ongeveer twee weken voor de start van de werkzaamheden sturen we aanwonenden een brief met meer informatie. Hierin staat de planning, verdeling in fases en de contactgegevens voor vragen over de werkzaamheden

Bekijk het schetsontwerp (pdf, 5 Mb)

Het asfalt en beton in de rijbaan vervangen we door klinkers, zoals in alle straten in De Parken al is gebeurd. De tegels van de stoep vervangen we ook. De breedte van de rijbaan en de stoep blijft voor het grootste deel hetzelfde.

De rijbaan verleggen we een stukje van de bestaande bomen en boomwortels om de bomen zo goed mogelijk te beschermen. We zorgen voor groen en verschillende bomen (wintereiken en zomereiken) aan de oostkant (even huisnummers) van de weg. De groene driehoek op de kruising van de Generaal van der Heydenlaan en Generaal van Swietenlaan wordt groter en groener.

Van Generaal van der Heydenlaan tot de Deventerstraat versmallen we de rijbaan naar 6 meter om ruimte te bieden aan het groen aan de oostkant van de weg.

Aan de westkant van de weg halen we de bomen weg als ze aan het einde van hun levensduur zijn. De drie wegversmallingen zullen dan verdwijnen.

Het parkeerregime blijft voor het grootste deel niet veranderd. De vier betaalde parkeerplekken vlakbij de Deventerstraat verdwijnen. De twee parkeerplekken dichtbij de Generaal van der Heydenlaan verplaatsen we naar de Generaal van Heutszlaan. De andere parkeervakken blijven zoals ze zijn.

Uitritten die nog niet 3.6 meter zijn verbreden we naar deze standaard. Dit doen we om zo veel mogelijk eenheid te krijgen in het straatbeeld. De plek van de uitritten blijft hetzelfde.

Het regenwater van de stoep en de rijbaan vangen we apart op in een nieuw aan te leggen regenwaterriool.

Planning en uitvoering Generaal van Heutzslaan

Voorafgaand aan de werkzaamheden vervangt Liander tussen eind januari en eind maart de gasleiding in de Generaal van Heutszlaan. De gemeente voert vooraf herstelwerkzaamheden uit aan het riool. We zullen buurtbewoners op tijd informeren hierover. 

De werkzaamheden lopen van half augustus 2023 tot en met eind maart 2024. We starten aan de noordzijde en werken richting Deventerstraat.

Ongeveer 2 weken voor de start van de werkzaamheden ontvangen buurtbewoners een brief met informatie over de exacte planning, uitvoering en contactgegevens voor vragen.

Schetsontwerpen

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met projectleider Sander Baan.

Projectleider de Parken

E-mail: deparken@apeldoorn.nl

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie