Waterloseweg
Fotograaf: Rob Voss
Waterloseweg

Het asfalt van de Waterloseweg is er slecht aan toe. Daar gaan we wat aan doen. Ook nemen we het doodlopende deel van de Waterloseweg mee en tevens de Ritbroekstraat.

Ontwikkelingen aan de Waterloseweg

De Waterloseweg wordt opnieuw ingericht: er wordt nieuwe bestrating aangebracht, rijbanen worden versmald en we koppelen waar mogelijk ook het regenwater af van de riolering.

Plannen

Het asfalt van de Waterloseweg wordt vervangen voor bestrating. In het doodlopende deel Waterloseweg gaan we de tijdelijke bestrating vervangen voor de definitieve bestrating en in de Ritbroekstraat wordt deels nieuwe bestrating aangebracht.

Met uitzondering van het doodlopend deel Waterloseweg zullen we rijbanen iets gaan versmallen zodat ze passen binnen een inrichting van een 30 km-zone. Voor deze plannen hebben wij een Voorlopig Ontwerp opgesteld.

Afkoppelen regenwater

Wij gaan ook een infiltratieriool aanleggen in de rijbaan. Hiermee zorgen we er voor dat het regenwater zal infiltreren in de bodem in plaats van afvoeren via de bestaande riolering naar de rioolwaterzuivering.

Dit is een mooi moment om ook de regenpijpen van uw woning af te koppelen van de riolering. Regenwater kunt u afvoeren naar de straat of opvangen in de tuin. Door af te koppelen draagt u bij aan een beter milieu. Op de webpagina over regenwater leest u hoe het afkoppelen werkt in Apeldoorn. Ook leest u hier meer informatie of u in aanmerking komt voor subsidie.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Mocht u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met de projectleider van dit project.

Neem contact op

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie