Gildenlaan
Fotograaf: Rob Voss
Gildenlaan

De Gildenlaan is aan onderhoud toe. In 2020 zijn we begonnen met het verbeteren van het noordelijke deel van de Gildenlaan, tussen de kruising met de Laan van Erica en winkelcentrum Eglantier. Nu gaan we het deel tussen het winkelcentrum en de rotonde met de Heemradenlaan aanpakken. Op deze pagina leest u er alles over.

Groot onderhoud aan Gildenlaan

De Gildenlaan krijgt een flinke opknapbeurt. Alle oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers worden veiliger gemaakt en de zijstraten worden deels versmald en klaargemaakt voor toekomstige inrichting. Daarnaast maken we de kruisingen Eglantierlaan - Gildenlaan en de oversteek Vedelaarshoeve - Eglantierlaan overzichtelijker en veiliger. Ook richten we het parkeerterrein bij winkelcentrum Eglantier opnieuw in.

In tegensteling tot het noordelijke deel van de Gildenlaan, gaat het hierbij om een complete vervanging van de weg. Dit betekent een forse ingreep met een flinke impact op de omgeving. Uiteindelijk betekent het ook dat de Gildenlaan daarmee weer klaar is voor de toekomst.

Bekijk het definitieve ontwerp (pdf, 5,9 MB) 

Bekijk de fasering (pdf, 1,39 MB)

De plannen zijn definitief

in februari hebben we omwonenden bijgepraat over onze verbeterplannen voor de Gildenlaan. Vervolgens kregen wij verschillende verbetersuggesties van omwonenden. We hebben besloten om sommige van die verbeteringen door te voeren in ons ontwerp. Het definitieve ontwerp is nu klaar en de plannen voor de Gildenlaan kunt u op deze pagina vinden.

Alle oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers worden veiliger

We passen alle oversteekplaatsen aan en daarmee wordt het oversteken voor fietsers en voetgangers veiliger gemaakt. Bijvoorbeeld door de opstelplekken voor de fietsers te verbreden en te verruimen. De fietsoversteek bij de Klepelbrug richten we compleet opnieuw in, zodat hier een veel veiligere oversteek ontstaat voor de fietsers. De oversteek combineren we met een drempel, zodat de snelheid op de Gildenlaan naar beneden gaat. De fietspaden zelf zijn nog in goede staat en worden verder niet aangepakt, op enkele slechte stukken na.

Zijstraten worden deels versmald en klaargemaakt voor toekomstige inrichting

Een andere belangrijke maatregel die we treffen, is de herinrichting van een deel van de zijstraten van de Gildenlaan. De Marskramersdonk, Valkeniersdonk, Parlevinkershoeve en Bouwmeestershoeve worden deels versmald. Daarmee maken we het mogelijk om in de toekomst ook de rest van deze straten een goede 30 km inrichting te geven.

Kruising Eglantierlaan-Gildenlaan overzichtelijker en veiliger

De kruising Eglantierlaan-Gildenlaan krijgt een ander vorm. Nu is de kruising erg onoverzichtelijk en wordt er (te) hard gereden. Daarom willen we een voorrangsplein aanleggen op de kruising. Daarmee ontstaat een meer overzichtelijke kruising en kan er minder hard gereden worden. Het deel van de Eglantierlaan dat aansluit op de Gildenlaan wordt ook aangepakt en krijgt parkeerplaatsen. Een andere maatregel ter hoogte van winkelcentrum Eglantier is de aanleg van een verhoogde voetgangersoversteek, zodat ook hier een snelheidsremmer voor de auto ontstaat.

Oversteek Vedelaarshoeve-Eglantierlaan overzichtelijker en veiliger

Een probleem dat door bewoners aangekaart werd tijdens de bewonersavond voor de aanleg van het Violierenplein, is de kruising Vedelaarshoeve met de Eglantierlaan. Deze wordt als erg onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Ook kunnen de fietsers niet goed en veilig oversteken en wordt er vaak te hard gereden. Door de parkeerstrook in de Eglantierlaan te verkorten, ontstaat meer overzicht op de kruising. Voor de fietsers en voetgangers wordt een opstelplek gemaakt, zodat ze veiliger kunnen oversteken. De kruising wordt als plateau uitgevoerd, zodat de gereden snelheid omlaag gaat en er een duidelijk begin van de 30 zone gemaakt wordt.

Parkeerterrein bij winkelcentrum Eglantier opnieuw ingericht

Het parkeerterrein aan de Gildenlaan, bij winkelcentrum Eglantier, kent een verouderde en onlogische inrichting. Ook dit nemen we mee in het project. Het parkeerterrein krijgt nieuwe bestrating en wordt opnieuw ingericht. Daarbij krijgt de voorzijde van het parkeerterrein een groenstrook, zodat het aanzicht mooier wordt. Het aantal parkeervakken wordt met één verminderd, maar aan de Eglantierlaan komen tien extra parkeervakken.

Planning en fasering

We starten op woensdag 21 februari met fase 1 (zie Tekening en Fasering). Dan wordt de drempel in de Eglantierlaan ter hoogte van het Chinese restaurant Jin Long verlaagd. Deze werkzaamheden nemen 3 dagen in beslag. Tijdens deze werkzaamheden is de Eglantierlaan ter hoogte van deze drempel afgesloten voor auto’s. We doen deze aanpassing, zodat de bus gebruik kan maken van de Eglantierlaan tijdens de werkzaamheden. Over de gevolgen voor het busvervoer vindt u verderop in de paragraaf “omleiding bus” meer informatie.

Werkzaamheden in fases

Op maandag 4 maart starten de werkzaamheden aan de Gildenlaan met fase 2a en wordt de Gildenlaan op dat gedeelte afgesloten voor doorgaand verkeer. Gedurende fase 2a is de parkeergarage Eglantier en het parkeerterrein voor de AH bereikbaar vanaf de zuidzijde. Deze werkzaamheden worden op 15 maart afgerond. Tijdens fase 2b is de de parkeergarage Eglantier vanaf de noordzijde bereikbaar en is de Gildenlaan en het parkeerterrein voor de AH afgesloten.

Deze werkzaamheden worden op 4 april afgerond.

Fase 3 gaat over de herinrichting van de kruising Gildenlaan met Eglantierlaan. Tijdens deze werkzaamheden is de parkeergarage Eglantier en het parkeerterrein bij de AH bereikbaar vanaf de noordzijde. Deze werkzaamheden worden naar verwachting medio mei afgerond. Daarna volgen de verdere fases richting de rotonde met de Heemradenlaan.

Alternatieve routes en duidelijke bebording

De fases zijn zodanig gekozen dat er maximaal één zijstraat van de Gildenlaan wordt afgesloten, zodat bewoners van de aanliggende wijken altijd een alternatieve route hebben. Uiteraard worden de omleidingsroutes duidelijk aangegeven met borden. De aannemer zorgt voorafgaand aan elke fase dat u in detail geïnformeerd wordt over de duur van de werkzaamheden en uw bereikbaarheid. Ook kunt u de werkzaamheden volgen in de Bouwapp. Zoek vervolgens in de app naar ‘reconstructie Gildenlaan’ en ‘volg’ het project.

Aanpassing kruising Eglantierlaan met Vedelaarshoeve

Naast de Gildenlaan passen we ook de kruising Eglantierlaan met de Vedelaarshoeve aan. Gedurende deze werkzaamheden zorgen we voor een tijdelijke ontsluiting, zodat de Violieren en het Violierenplein bereikbaar blijven. Deze werkzaamheden voeren wij uit als de werkzaamheden aan de Gildenlaan zijn afgerond.

Omleiding bus

Tijdens de werkzaamheden van het winkelcentrum tot de Marskramersdonk (fase 2 en 3) rijdt de stadsbus via Rademakersdonk, Koperslagersdonk en Marskramersdonk. Bij de Marskramersdonk worden twee tijdelijke bushaltes gemaakt. Deze haltes vervangen de haltes bij winkelcentrum Eglantier die dan niet gebruikt kunnen worden.

Bij fase 4, Marskramersdonk, rijdt de bus via Rademakersdonk, Koperslagersdonk, Barnewinkel en Bouwmeestershoeve. Bij de Bouwmeestershoeve worden dan twee tijdelijke haltes gemaakt.

Bij de fases 5 en 6, van Marskramersdonk tot Bouwmeestershoeve, rijdt de bus via Marskramersdonk, Barnewinkel en Bouwmeestershoeve. Bij de Bouwmeestershoeve worden dan twee tijdelijke haltes gemaakt.

Bij de fases 7, 8 en 9, vanaf de Bouwmeestershoeve tot de rotonde Heemradenlaan, rijdt de bus via de Eglantierlaan en de rotonde Heemradenlaan weer terug. Bij de rotonde komen twee tijdelijke haltes.

De Connexxion streekbus (lijn 231 van/naar Arnhem) rijdt tijdens de werkzaamheden van het winkelcentrum tot de Marskramersdonk (fase 1, 2 en 3) via de Laan van de Maten en Heemradenlaan.

Zodra de kruising Eglantierlaan weer open is voor verkeer rijdt de bus via de Eglantierlaan en Heemradenlaan.

Verplaatsing markt Eglantier

Voorafgaand aan de start van project Gildenlaan wordt de dinsdagmarkt verplaatst van de Eglantierlaan naar het Violierenplein. Vanaf dinsdag 13 februari staat de markt weer op het Violierenplein. Aanwonenden en ondernemers ontvangen hier nog nadere informatie over.

Uiteraard streven we ernaar om de overlast tot een minimum te beperken. Medio november 2024 verwachten we klaar te zijn met alle werkzaamheden en is de Gildenlaan weer klaar voor de toekomst.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Of wilt u meer weten?

Neem contact op

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie