Huisvesting centrale brandweerkazerne
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Huisvesting centrale brandweerkazerne

Een goede brandweerzorg is belangrijk. Om de kwaliteit van de brandweerzorg in de regio Apeldoorn te verbeteren, heeft de gemeenteraad van Apeldoorn gekozen voor een nieuwe centrale brandweerkazerne. Deze komt aan de Matenpoort. Op deze locatie zal ook het hoofdkantoor van de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) komen.

Een nieuwe centrale brandweerkazerne

Om de kwaliteit van de brandweerzorg in de regio Apeldoorn te verbeteren, heeft de gemeenteraad van Apeldoorn gekozen voor een nieuwe centrale brandweerkazerne. Deze komt aan de Matenpoort.

De nieuwe kazerne zorgt voor een betere dekking van de brandweer in de regio Apeldoorn. Dat wil zeggen dat de brandweer gemiddeld genomen sneller kan zijn als er ergens brand is. Alle wijken kunnen zo rekenen op voldoende snelle brandweerzorg. Bovendien houdt de nieuwe brandweerpost rekening met de verwachte groei van Apeldoorn. Zo zorgen we ervoor dat de brandweer toekomstbestendig is.

Wat verandert er?

Op dit moment heeft de brandweer nog  drie locaties verspreid over Apeldoorn: Beatrijsgaarde, Saba en de Vosselmanstraat. Daarnaast is er nog een kantoorruimte aan de Europaweg voor personeel van de veiligheidsregio. In de nieuwe situatie is er één centrale brandweerpost waar alle beroepskrachten van de brandweer en het kantoorpersoneel van de veiligheidsregio worden gehuisvest. Daarnaast blijven er twee vrijwilligersposten in Ugchelen en Beekbergen. Ook komt er een brug over het kanaal, die alleen gebruikt zal worden bij meldingen die de hoogste prioriteit hebben. Deze brug is belangrijk, omdat die ervoor zorgt dat de brandweer snel het kanaal kan oversteken en belangrijke tijdswinst kan boeken in het zuidwestelijke stadsdeel.  

Wat is er al gebeurd?

Al in 2011 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van één centrale brandweerpost. Toen de gemeenteraad begin 2022 akkoord ging met het aankopen van de locatie aan de Matenpoort, volgde aanvullend onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat de Matenpoort een geschikte locatie is voor brandweerzorg. Daarna is afgewogen of het bestaande pand door renovatie geschikt kan worden gemaakt voor de brandweerkazerne of dat nieuwbouw betere kansen biedt. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten dat de kazerne volledig nieuw gebouwd zal worden.

Voorkeursroute

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de aansluiting van de nieuwe brandweerkazerne op de Kayersdijk. De locatie van de brug en de route door de wijk zijn zorgvuldig onderzocht. Daarbij zijn verschillende opties afgewogen en getoetst op criteria zoals veiligheid, aanrijtijd, route/functie en de omgeving.

Op basis hiervan hebben de gemeente en de VNOG een voorkeursroute opgesteld en gepresenteerd aan belangstellenden tijdens de bewonersavond. Bekijk meer in de presentatie (pdf, 5.5 MB) die tijdens deze bewonersavond is gegeven. Bij deze variant komt er een brug over het kanaal, naast of gecombineerd met de bestaande fietsbrug. Volgens leidt de route, langs Kanaal Zuid via de Savornin Lohmanstraat, naar de Kayersdijk. Het rapport leest u hier (pdf, 11 MB).

Na de bijeenkomst met bewoners en een discussie in de gemeenteraad, is besloten om ook een route aan de oostkant van het kanaal te onderzoeken. Deze route loopt langs de voormalige busbaan, die een paar jaar geleden is omgebouwd tot een park. Verder gaan we ook de route op de Mezenweg opnieuw bekijken. Na de zomer delen we de resultaten van het extra onderzoek.

Wat gaat er nu gebeuren?

De komende tijd wordt er door de architect een ontwerp gemaakt voor de nieuwe brandweerkazerne. Daarna volgt er voor de zomer van 2024 een definitief ontwerp van de kazerne en de brug. De gemeente streeft naar een ingebruikname van de nieuwe brandweerkazerne in 2027.

Wie doet wat?

De veiligheidsregio en de gemeente werken samen om de nieuwe brandweerpost te kunnen realiseren. De gemeente is eigenaar van het nieuwe pand. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare ruimte en de gevolgen die de nieuwe kazerne heeft voor deze ruimte. Denk aan de gevolgen voor verkeer in de omgeving van de kazerne en de vergunningen die verleend moeten worden voor het aanleggen van de brug en het bouwen van de brandweerkazerne.

Functie van het gebouw

Met de komst van de centrale brandweerkazerne verbetert de brandweerzorg voor inwoners van Apeldoorn. In het gebouw aan de Matenpoort komt ook het kantoor van VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland). Daarnaast wil de gemeente extra kantoorfunctie toevoegen aan het ontwerp door de aankoop van Molenmakershoek 14. Zo is er in de toekomst een mogelijkheid om eventueel andere veiligheidsorganisaties te huisvesten.

Planning

  • Najaar 2023 – schetsontwerp
  • Begin 2024 – voorlopig ontwerp 
  • April 2024 – besluit college voorkeursroute
  • Zomer 2024 – definitief ontwerp 
  • Begin 2025    besluitvorming krediet en bouw door gemeenteraad

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Apeldoorn ontwikkelt!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Of wilt u meer weten?

Neem contact op

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie