Huisvesting centrale brandweerkazerne
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Huisvesting centrale brandweerkazerne

Een goede brandweerzorg is belangrijk. Om de kwaliteit van de brandweerzorg in de regio Apeldoorn te verbeteren, heeft de gemeenteraad van Apeldoorn gekozen voor een nieuwe centrale brandweerkazerne. Deze komt aan de Matenpoort. Op deze locatie zal ook het hoofdkantoor van de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) komen.

Een nieuwe centrale brandweerkazerne

Om de kwaliteit van de brandweerzorg in de regio Apeldoorn te verbeteren, heeft de gemeenteraad van Apeldoorn gekozen voor een nieuwe centrale brandweerkazerne. Deze komt aan de Matenpoort.

De nieuwe kazerne zorgt voor een betere dekking van de brandweer in de regio Apeldoorn. Dat wil zeggen dat de brandweer gemiddeld genomen sneller kan zijn als er ergens brand is. Alle wijken kunnen zo rekenen op voldoende snelle brandweerzorg. Bovendien houdt de nieuwe brandweerpost rekening met de verwachte groei van Apeldoorn. Zo zorgen we ervoor dat de brandweer toekomstbestendig is.

Wat verandert er?

Op dit moment heeft de brandweer nog  drie locaties verspreid over Apeldoorn: Beatrijsgaarde, Saba en de Vosselmanstraat. Daarnaast is er nog een kantoorruimte aan de Europaweg voor personeel van de veiligheidsregio. In de nieuwe situatie is er één centrale brandweerpost waar alle beroepskrachten van de brandweer en het kantoorpersoneel van de veiligheidsregio worden gehuisvest. Daarnaast blijven er twee vrijwilligersposten in Ugchelen en Beekbergen. Ook komt er een brug over het kanaal, die alleen gebruikt zal worden bij meldingen die de hoogste prioriteit hebben. Deze brug is belangrijk, omdat die ervoor zorgt dat de brandweer snel het kanaal kan oversteken en belangrijke tijdswinst kan boeken in het zuidwestelijke stadsdeel.  

Wie doet wat?

De veiligheidsregio en de gemeente werken samen om de nieuwe brandweerpost te kunnen realiseren. De gemeente is eigenaar van het nieuwe pand. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare ruimte en de gevolgen die de nieuwe kazerne heeft voor deze ruimte. Denk aan de gevolgen voor verkeer in de omgeving van de kazerne en de vergunningen die verleend moeten worden voor het aanleggen van de brug en het bouwen van de brandweerkazerne.

Wat is er al gebeurd?

Al in 2011 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van één centrale brandweerpost. Toen de gemeenteraad begin 2022 akkoord ging met het aankopen van de locatie aan de Matenpoort, volgde aanvullend onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat de Matenpoort een geschikte locatie is voor brandweerzorg. Ook is gekeken naar de mogelijke routes vanaf de nieuwe locatie en de aanrijtijden. Tot slot is afgewogen of het bestaande pand door renovatie geschikt kan worden gemaakt voor de brandweerkazerne of dat nieuwbouw betere kansen biedt. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten dat de kazerne volledig nieuw gebouwd zal worden.

Wat gaat er nu gebeuren?

De komende tijd wordt er een ontwerp gemaakt voor de nieuwe brandweerkazerne. Verder voert de gemeente een verkeerskundig onderzoek om het beste tracé te bepalen tussen de brug en de aansluiting op de Kayersdijk.  We verwachten dat in 2023 meer duidelijkheid is over het ontwerp voor de kazerne. Dan moeten ok de benodigde vergunningen zoals een omgevingsvergunning aangevraagd worden Als het zover is, informeren we omwonenden, onder meer over de momenten van inspraak.

Architect en installatieadviseur starten met schetsontwerp

In de week van 3 juli 2023 is er een overeenkomst gesloten met Ector Hoogstad Architecten (EHA) en Huisman & Van Muijen (HvM) Installatieadviseurs. Zij maken een eerste schetsontwerp voor het gebouw en de technische installaties. Daarbij zijn duurzaamheid, circulair materiaalgebruik en toekomstgerichtheid de belangrijke uitgangspunten. Op 5 juli vond een eerste bijeenkomst plaats met de betrokken partijen en de opdrachtgevers.

Functie van het gebouw

Met de komst van de centrale brandweerkazerne verbetert de brandweerzorg voor inwoners van Apeldoorn. In het gebouw aan de Matenpoort komt ook het kantoor van VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland). Daarnaast wil de gemeente extra kantoorfunctie toevoegen aan het ontwerp door de aankoop van Molenmakershoek 14. Zo is er in de toekomst een mogelijkheid om eventueel andere veiligheidsorganisaties te huisvesten.

Planning

  • Najaar 2023 – schetsontwerp
  • Begin 2024 – voorlopig ontwerp gebouw + brug
  • Voorjaar 2024 – definitief ontwerp gebouw + brug
  • 2025 - besluitvorming gemeenteraad
  • 2026 – realisatie

Blijf op de hoogte

U kunt zich binnenkort aanmelden voor de nieuwsbrief via deze webpagina. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de brandweerkazerne.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Of wilt u meer weten?

Neem contact op

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie