De Donken
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
De Donken

De Maten is een woonwijk die voornamelijk gebouwd is in de jaren 70 en 80. Hierdoor is veel van de bestrating in de woonstraten en -erven aan vervanging toe. Om dit aan te pakken, gaan we de wijk De Donken verbeteren. Dat gaan we doen op vier plekken. We beginnen met het vernieuwen van de bestrating in de Pottenbakkersdonk. Naast de straatstenen, pakken we ook andere zaken aan.

Vernieuwing van Pottenbakkersdonk

De wijk Pottenbakkersdonk is toe aan een flinke opknapbeurt. Op deze projectpagina vindt u alle informatie over het voorlopig ontwerp dat we hebben gemaakt voor de Pottenbakkersdonk. Dit is het ontwerp dat we hebben aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van bewoners.

Bekijk de volledige plankaart (pdf, 787 kB) 

Bekijk hier de reactienota (pdf, 79.5 kB) die we hebben opgesteld om uit te leggen wat we hebben gedaan met uw opmerkingen op het plan.

Groen

Het groen in de straat blijft grotendeels hetzelfde. Waar het mogelijk is, vergroten we de groenvakken en daar waar het nodig is, verbreden we de parkeerplekken. Daarvoor versmallen we groenvakken als het niet ten koste gaat van de bomen die er al staan. We planten nieuwe bomen op plekken met voldoende groeiruimte. En we halen enkele bomen weg die in een heel klein plantvak staan of niet in goede conditie zijn. Daar waar nu kale plekken zitten in de beplanting, vullen we die aan. Bij het uitzoeken van de nieuwe planten, zoeken we vooral soorten die de biodiversiteit ten goede komen.

De groene parkstrook rondom de Pottenbakkersdonk gaan we ecologisch gezien veel aantrekkelijker maken. Door op plekken bloemrijk gras toe te passen in plaats van gazon. En door schuttingen aan de achterkanten van woningen te ‘bedekken’ met hogere struiken.

Bekijk het groenplan (jpeg, 908 kB) 

Spelen

In De Donken zijn veel mini-speelplekjes. Dat is natuurlijk prettig, alleen is het jammer dat de hele kleine plekken vaak niet zo leuk zijn om te spelen en ook niet om erbij te staan als ouder. Vaak is er maar één toestel, vaak ergens verscholen achter parkeerplekken. Na vijf minuten ben je dan wel uitgespeeld. De kans dat je er een buurtgenootje tegenkomt om samen mee te spelen is erg klein. Daarom willen we speelplekken meer gaan concentreren tot grotere en daarmee veel leukere speelplekken maken. Plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. In de Donken willen we daarom het sportveld tussen de basisscholen, aan de Ericastichting, tot een ontmoetingsplek omvormen voor jong en oud. Er blijft genoeg ruimte voor sport, maar dit wordt aangevuld met speelgelegenheid voor met name de wat oudere kinderen in basisschoolleeftijd. Het moet een plek worden voor de hele wijk, waarvoor je wel even op de fiets wilt stappen om het te bereiken.   

Naast deze plek, willen we ook diverse groene speelplekken creëren die met name gericht zijn op de allerkleinsten. Deze zijn vaak dichterbij huis te vinden. In de Pottenbakkersdonk zit zo’n groene speelplek, woningen 319-328 grenzen daaraan. Het idee is de mini-speelplekken die momenteel aanwezig zijn, op termijn op te heffen, zodat we het budget kunnen gebruiken voor de veel leukere, uitdagende speelplek.

De speelplek tegenover woning 811 willen we tijdens de herinrichting direct weghalen. Deze plek ligt heel dicht bij de grotere, leukere groene speelplek. En in ruil voor deze speelplek kunnen we extra parkeerplekken en groen realiseren. De grotere, groene speelplek willen we graag met omwonenden omvormen tot iets leukers.

Bekijk de speelplekken op de kaart (jpeg, 748 kB)

Parkeerplekken

De parkeerplekken in De Maten zijn vaak smaller dan de huidige norm. Daardoor kunnen de parkeervakken vaak niet allemaal tegelijk benut worden. Er staat meestal wel één auto uit het midden van een vak waardoor je het vak ernaast niet meer kunt gebruiken. Theoretisch gezien zijn er veel parkeerplekken, maar als ze nooit allemaal gebruikt kunnen worden, hebben we daar in de praktijk niet zoveel aan. Daarom kiezen we ervoor de vakken breder te maken. Op de meeste plaatsen kunnen we nu evenveel plekken realiseren, maar wel breder dan de huidige plekken. Op sommige plekken kunnen we zelfs meer plekken realiseren. Op een enkele plek is door het verbreden van de parkeerplekken een plek vervallen ten opzichte van de huidige situatie. In totaliteit kunnen we nu 11 extra parkeerplaatsen aanleggen ten opzichte van de bestaande situatie.

Bekijk de parkeerplekken op de kaart (jpeg, 3 MB) 

Parkeerplekken geven we aan door parkeermatjes met een afwijkende kleur en een P-tegel.
Parkeerplekken geven we aan door parkeermatjes met een afwijkende kleur en een P-tegel. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Materialen

De huidige betonstraatstenen en betontegels op de rijweg vervangen we door nieuwe, bruine betonstraatstenen. Deze stenen gebruiken we ook in andere woonstraten van De Maten die we opnieuw bestraten. Zo ontstaat er weer meer eenheid in de wijk. De bruine kleur zorgt voor een warmere uitstraling dan de grijze betonsteen.  

Parkeerplekken geven we aan door parkeermatjes met een afwijkende kleur en een P-tegel. Alleen op die plekken mag je parkeren in een woonerf. De parkeermatjes zijn rechthoekige vlakken bestrating in een andere kleur. Net zoals de parkeervakken er nu ook uitzien. Bij de herinrichting willen we deze matjes invullen met hergebruikte grijze betonstraatstenen. Het fabriceren van nieuwe betonstenen is een proces waarbij veel CO2 vrijkomt. Dat is de reden dat we zoveel mogelijk stenen opnieuw gebruiken. Zo dragen we een steentje bij aan het beperken van de CO2-uitstoot.

Bij doorgangen vanaf de centrale speelplek maken we een patroontje met zwarte betonstenen. Dit zorgt voor extra alertheid bij automobilisten.

Een zogenaamd kussentje: een kleine verhoging middenin de rijbaan.
Een zogenaamd kussentje: een kleine verhoging middenin de rijbaan. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Snelheidsremmers

De Pottenbakkersdonk is een woonerf. In principe perfect ontworpen als het gaat om het ruimte geven aan wandelaars en fietsers, in plaats van de auto. De auto wordt afgeremd door alle scherpe bochten in de weg en wegversmallingen. Toch zijn er nog wat plekken waar de automobilist wel harder kan rijden dan wenselijk is.

Om ervoor te zorgen dat er niet te hard gereden wordt, komen de nu aanwezige drempels vrijwel allemaal weer terug. De nieuwe drempels geven we vorm volgens de huidige normen. Dat betekent dat ze iets hoger en steiler worden en daarmee het verkeer echt goed afremmen.

Om te voorkomen dat mensen per ongeluk het doodlopende deel van de wijk inrijden, vervangen we een aantal drempels door een zogenaamd kussentje. Dat is een kleine verhoging middenin de rijbaan, alsof er een kussentje is neergelegd. Deze heeft niet zozeer een snelheidsremmende werking, want dat is op deze locatie zo vlak bij een bocht niet nodig, maar moet ervoor zorgen dat mensen niet zonder na te denken deze kant op rijden. 

Bekijk de snelheidsremmers op de kaart (jpeg, 3.3 MB) 

Afwatering

Het regenwater wordt momenteel afgevoerd via het vuilwaterriool. In het nieuwe plan gaan we het regenwater gedeeltelijk afkoppelen. Daar is straks niks meer van te zien, dat gebeurt allemaal ondergronds. Het idee is dat het regenwater, via de kolken die er nu al zitten, gewoon kan weglopen vanaf de straat. Alleen leiden we het water niet meer naar het riool, maar naar ondergrondse bergingsplekken. Die maken we onder de parkeerplekken. Daar komt dan een dikke laag met grove stenen, met daartussen veel gaatjes, waarin het water kan wegzakken. Op die manier komt het water weer terug in de bodem, waar het hoort. De grove stenen maken we door oude betonstraatstenen te breken. Zo krijgen deze stenen ook weer een nieuwe functie.  

De Maten over op duurzame warmte

De Maten is een van de eerste wijken in Apeldoorn die van het aardgas af gaat en over gaat op duurzame warmte. Ook in de Pottenbakkersdonk zullen er hierdoor een aantal dingen gaan veranderen. Lees hierover meer op de website van de Energie van Apeldoorn.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag of een opmerking over dit onderwerp? Neem contact op met de projectleider.

René Olde Rikkert

Mail: r.olderikkert@apeldoorn.nl

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie