Schatkamer van zuid
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Schatkamer van zuid

Gemeente Apeldoorn en woningcorporaties Ons Huis en de Woonmensen werken samen aan de ontwikkeling van de Schatkamer.

Schatkamer van Zuid

In De Schatkamer van Zuid werken gemeente Apeldoorn en de woningcorporaties Ons Huis en de Woonmensen samen aan de ontwikkeling van de Schatkamer.

Het ontwikkelingsplan borduurt voort op het industriële erfgoed van weleer. Het Kanaal met fabrieken, huisjes, routes en plekken vormt de basis voor een plan waarin oud en nieuw elkaar afwisselt. Karakteristieke gebouwen met uiteenlopende woningen vormen straks het gezicht van dit unieke gebied. Intussen zijn de eerste en tweede fase afgerond inclusief aanleg van de openbare ruimte. Wat nog resteert is fase drie: de aanpak van het Dorpsdeel, tussen de Aalscholverweg en Lepelaarweg, en de Koldewijnlocatie.

Dorpsdeel

In dit deel worden komend jaar zeventien kavels verkocht voor vrijstaande of twee-aaneen gebouwde woningen.   

Koldewijn

In 2022 zijn de vier kavels aan de Lepelaarweg verkocht. Het is de bedoeling dat hier twee tweekappers worden gerealiseerd die qua bouwmassa aansluiten op de directe omgeving.

Tot op heden is een deel van de Koldewijnlocatie niet geschikt voor woningbouw vanwege hindercirkels van bedrijven uit de directe omgeving. Nu de planvorming over de transformatie van Kayersmolen-Noord naar woningbouw meer vorm krijgt, komen ook de belemmeringen voor de Koldewijnlocatie eventueel te vervallen. De gezamenlijke hebben gezamenlijk gekozen voor een volledige invulling met (13) woningen. Het zal dan gaan om grondgebonden sociale huurwoningen waarbij de aansluiting wordt gezocht bij de rij van tien woningen die al is voorzien langs het kanaal.  

Als het Dorpsdeel en Koldewijn klaar zijn, start de herinrichting van de Lepelaarweg en de Aalscholverweg. Op basis van de huidige planning zal het project ergens in 2024 volledig worden opgeleverd.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer weten?

Vragen kunt u stellen via schatkamervanzuid@apeldoorn.nl.
Bekijk voor meer informatie de website van Ons Huis

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie