Toekomst kerken en begraafplaatsen
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Toekomst kerken en begraafplaatsen

Apeldoorn heeft een groot aantal prachtige oude kerken en monumentale begraafplaatsen. Deze nemen een belangrijke plaats in onze stad in. De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat deze plaatsen en gebouwen behouden worden. Omdat ze van monumentale of cultuurhistorische waarde zijn. Maar ook, omdat Apeldoorners er nog altijd graag gebruik van willen of kunnen maken.

Toekomst kerken en begraafplaatsen

Dat deze plekken bewaard blijven, is met de ontwikkelingen in onze samenleving niet vanzelfsprekend. Minder mensen bezoeken een kerk. Dat zorgt ervoor dat kerkgebouwen, soms zichtbaar, soms onzichtbaar, leeg staan. Voor de begraafplaatsen geldt dat de kans bestaat dat graven worden geruimd waarvan het grafmonument een cultuurhistorische waarde heeft. Dat willen we voorkomen, omdat zo een belangrijk deel van onze monumentale erfgoed niet meer gebruikt wordt en verloren dreigt te gaan.

Toekomstperspectief

Daarom is het belangrijk dat er een toekomstperspectief wordt opgesteld voor deze kerken en begraafplaatsen. Hierbij wordt de gemeente ondersteund door het rijk. Op dit moment zijn al 240 gemeenten in Nederland bezig hiermee.

Startbijeenkomst

Op maandag 20 februari 2023 vond een startbijeenkomst plaats. Ambtenaren van de gemeente Apeldoorn waren te gast in de Evangelisch Lutherse Kerk in Apeldoorn. Eigenaren en beheerders van de gebouwen en terreinen met culturele waarde zijn welkom geheten door wethouder cultuur Messerschmidt. Tijdens de bijeenkomst is het traject toegelicht om te komen tot een perspectief op kerken en begraafplaatsen.

De gemeente neemt daarbij het de eerste stap om eigenaren samen te brengen en het gesprek te voeren. Gaandeweg worden ook culturele en maatschappelijke organisaties, erfgoedverenigingen en bewonersorganisaties betrokken. De aandacht ligt op de gebouwen en terreinen in hun fysieke omgeving. Specifiek gaat het om de kerkgebouwen en begraafplaatsen die zijn beschermd als monument, als karakteristiek pand of in een beschermd stads- of dorpsgezicht liggen.

Vervolg

Via een enquête, persoonlijke gespreken en bijeenkomsten komt er inzicht over hoe het eindproduct eruit komt te zien. Er zijn verschillende mogelijkheden. Denk aan een rapport, een wegwijzer rondom subsidie of een platform waarin tips en inspiratie te vinden is rondom verduurzaming. We verwachten dat de eerste versie van het toekomstperspectief eind 2023 klaar is. Via deze webpagina houden we u op de hoogte.

Ontspanning en cultuur

Apeldoorn is de grootste stad op de Veluwe en een prima uitvalsbasis door de groene omgeving en de vele attracties en verblijfslocaties op de mooie Veluwe.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op.

Uw Reactie
Uw Reactie