Wegwijzer kerken en begraafplaatsen

Apeldoorn heeft een groot aantal prachtige oude kerken en monumentale begraafplaatsen. Deze nemen een belangrijke plaats in onze gemeente in. Mensen komen er samen voor een kerkdienst, om elkaar te ontmoeten of om een geliefde te begraven en herdenken. Sommige begraafplaatsen bieden een moment van rust. Het is daarnaast ook een bron van inspiratie om iets te leren over de geschiedenis van onze gemeente. De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat deze plaatsen en gebouwen behouden worden. Om ze te blijven gebruiken en de monumentale en cultuurhistorische waarde te bewaren.

Via deze wegwijzer komt u meer te weten over de kerken en begraafplaatsen in de gemeente Apeldoorn. Bijvoorbeeld over de geschiedenis en waar alle gebouwen en terreinen zich bevinden. Daarnaast wijzen we initiatiefnemers, eigenaren en beheerders op beschikbare financiële regelingen zoals subsidies en leningen, geldend beleid en waar ze bij de gemeente terecht kunnen met hun vragen en initiatieven.

U kunt kiezen voor de volgende categorieën:

Welke regelingen zijn er voor onderhoud en instandhouding van mijn monument of beeldbepalend pand?

Als eigenaar van een gemeentelijk monument, beeldbepalend pand of Rijksmonument kunt u een subsidie monumenten aanvragen voor onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden aan uw pand. Voor deze 3 soorten beschermde panden gelden andere subsidieregelingen. Ook groen erfgoed zoals de begraafplaatsen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Op de gemeentelijke website vindt u een overzicht en op de website Toekomst Religieus Erfgoed vindt u meer informatie.

Welke regelingen zijn er voor het verduurzamen van mijn kerk?

  • Gemeente Apeldoorn heeft in 2018 het Energiefonds Apeldoorn opgericht om bedrijven, instellingen en organisaties te helpen die willen investeren in energiemaatregelen, en voor de financiering daarvan niet terecht kunnen bij reguliere financieringsinstellingen.
  • De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) van het rijk komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.
  • Klimaatklaar Gelderland is het ontzorgingsprogramma voor maatschappelijk vastgoed en kent het Fonds Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed.
  • De regeling Duurzaamheidsadvies van het Restauratiefonds vergoedt een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies door een DuMo-adviseur.

Hoe kan ik het beste mijn monument verduurzamen?

Het verduurzamen van monumenten en beschermde panden vraagt een andere aanpak dan het verduurzamen van niet-monumenten. Erfgoed is een belangrijke kwaliteit van Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn wil dan ook graag dat het verduurzamen van monumentale en beschermde panden zorgvuldig gebeurt, zonder al te veel schade en ingrijpende verbouwingen. Daarom denkt de gemeente Apeldoorn graag met u als eigenaar, mee. Een adviseur Cultuurhistorie komt hiervoor bij u langs

Ik heb een initiatief

De initiatievenmakelaar geeft advies over uw initiatief. Zij bekijkt bijvoorbeeld samen met u of u subsidie kunt krijgen, en kan u aan relevante contacten helpen.

Hoe vind ik vrijwilligers?

Is uw organisatie of goed doel op zoek naar enthousiaste vrijwilligers? Voor niet-religieuze activiteiten met een sociale insteek (voedselbank, tuinonderhoud, klushulp etc.) liggen er kansen om aan te sluiten bij dit bestaande platform. Stel dan een concrete vacature op en kijk op Apeldoorn Pakt Aan hoe u in contact kunt komen met kandidaten.

Wilt u verder lezen over beheer en onderhoud van het kerkgebouw, verduurzaming, herbestemming etc.? Kijkt u dan eens op een van deze websites:

Ontspanning en cultuur

Apeldoorn is de grootste stad op de Veluwe en een prima uitvalsbasis door de groene omgeving en de vele attracties en verblijfslocaties op de mooie Veluwe.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op.

Uw Reactie
Uw Reactie