Wegwijzer kerken en begraafplaatsen

Apeldoorn heeft een groot aantal prachtige oude kerken en monumentale begraafplaatsen. Deze nemen een belangrijke plaats in onze gemeente in. Mensen komen er samen voor een kerkdienst, om elkaar te ontmoeten of om een geliefde te begraven en herdenken. Sommige begraafplaatsen bieden een moment van rust. Het is daarnaast ook een bron van inspiratie om iets te leren over de geschiedenis van onze gemeente. De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat deze plaatsen en gebouwen behouden worden. Om ze te blijven gebruiken en de monumentale en cultuurhistorische waarde te bewaren.

Via deze wegwijzer komt u meer te weten over de kerken en begraafplaatsen in de gemeente Apeldoorn. Bijvoorbeeld over de geschiedenis en waar alle gebouwen en terreinen zich bevinden. Daarnaast wijzen we initiatiefnemers, eigenaren en beheerders op beschikbare financiële regelingen zoals subsidies en leningen, geldend beleid en waar ze bij de gemeente terecht kunnen met hun vragen en initiatieven.

U kunt kiezen voor de volgende categorieën:

Welke regelingen zijn er voor onderhoud en instandhouding van mijn monument?

Als eigenaar van een gemeentelijk monument of rijksmonument kunt u een subsidie monumenten aanvragen voor onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden aan uw pand. Ook groen erfgoed zoals de begraafplaatsen kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

  • Mijn kerk is gemeentelijk monument: dan kunt u in aanmerking voor een gemeentelijke en provinciale subsidie. Alleen de kosten die gemaakt worden voor het in stand houden van het monument (met name bouwtechnisch herstel- en schilderwerk) zijn subsidiabel. Op de gemeente website vindt u meer informatie.
  • Mijn kerk is rijksmonument: ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Instandhoudingssubsidie aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Op de website van het rijk vindt u meer informatie

Welke regelingen zijn voor het herbestemmen van mijn kerk?

  • Het rijk kent een regeling voor onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming, verduurzaming en wind- en waterdichtmaatregelen. De indieningstermijn is jaarlijks van 1 oktober tot en met 30 november. Op de website van het rijk vindt u meer informatie. 

Welke regelingen zijn er voor het verduurzamen van mijn kerk?

Op de website Toekomst Religieus Erfgoed vindt u meer subsidies en stimuleringsregelingen.

Hoe kan ik het beste mijn monument of beeldbepalend pand verduurzamen?

Het verduurzamen van monumenten en beschermde panden vraagt een andere aanpak dan het verduurzamen van niet-monumenten. Erfgoed is een belangrijke kwaliteit van Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn wil dan ook graag dat het verduurzamen van monumentale en beschermde panden zorgvuldig gebeurt, zonder al te veel schade en ingrijpende verbouwingen.

Daarom denkt de gemeente graag met u als eigenaar, mee. We hebben een duurzaamheidsdienst: een adviseur Cultuurhistorie komt dan bij u langs.  Wanneer uw kerk een karakteristiek of beeldbepalend is of wanneer de kerk in een beschermd stads- of dorpszicht ligt, kunt u ook van de duurzaamheidsdienst gebruik maken.

Ik heb een initiatief

De initiatievenmakelaar geeft advies over uw initiatief. De initiatievenmakelaar bekijkt bijvoorbeeld samen met u of u subsidie kunt krijgen, en kan u aan relevante contacten helpen.

Hoe vind ik vrijwilligers?

Is uw organisatie of goed doel op zoek naar enthousiaste vrijwilligers? Voor niet-religieuze activiteiten met een sociale insteek (voedselbank, tuinonderhoud, klushulp etc.) liggen er kansen om aan te sluiten bij dit bestaande platform. Stel dan een concrete vacature op en kijk op Apeldoorn Pakt Aan hoe u in contact kunt komen met kandidaten.

Wilt u verder lezen over beheer en onderhoud van het kerkgebouw, verduurzaming of herbestemming? Wilt u weten welke gemeentelijke begraafplaatsen er zijn? Kijkt u dan eens op een van deze websites:

Kerkgebouwen:

Begraafplaatsen:

Ontspanning en cultuur

Apeldoorn is de grootste stad op de Veluwe en een prima uitvalsbasis door de groene omgeving en de vele attracties en verblijfslocaties op de mooie Veluwe.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op via cultuur-erfgoed@apeldoorn.nl 

Uw Reactie
Uw Reactie