Energiefonds Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn heeft in 2018 het Energiefonds Apeldoorn opgericht om bedrijven, instellingen en organisaties te helpen die willen investeren in energiemaatregelen, en voor de financiering daarvan niet terecht kunnen bij reguliere financieringsinstellingen.

Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

Met bovenstaande knop kunt u online een aanvraag indienen.

Voor veel organisaties is de energierekening een belangrijke kostenpost. Is dat ook bij u het geval, en wilt u daar iets aan gaan doen? Het besparen op uw energiegebruik, of het zelf opwekken van duurzame energie, zorgt voor een lagere energierekening, en is ook nog goed voor onze planeet. U moet dan wel eerst investeren in energiemaatregelen, voordat u geld gaat besparen.

Denk daarbij aan zonnepanelen, een warmtepompinstallatie, LED-verlichting, gebouwisolatie of energiezuinige apparatuur. Voor veel organisaties is deze investering een grote drempel, en vaak geven ook banken niet thuis wanneer u daar geld wilt lenen. Het Energiefonds biedt u dan een lening aan om deze drempel te verlagen en daardoor de gewenste investering mogelijk te maken.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De aanvrager is een bedrijf, instelling of organisatie. Denk bij organisaties bijvoorbeeld aan een sportclub, kerk of VvE (Vereniging van Eigenaren).
  • De investerende instelling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Er ligt een uitgewerkt businessplan met zicht op realisatie binnen twee jaar (bij leningen boven €50.000).
  • Er ligt een offerte met zicht op realisatie binnen 6 maanden (bij leningen tot €50.000)
  • Het project draagt aantoonbaar bij aan de energietransitie in Apeldoorn.
  • Het project wordt zonder financiering vanuit het energiefonds niet gerealiseerd.
  • De leensom bedraagt maximaal 50% van de totale investeringssom of 75% bij een lening tot €25.000.

Rentetarieven en rentebeleid

Bij het Energiefonds kunnen drie verschillende soorten leningen worden aangevraagd; een kleinschalige lening voor bedrijven of instellingen (tot max. € 50.000), een lening voor realisatieprojecten van instellingen (tot max. € 300.000) en een lening voor ontwikkelprojecten van instellingen (tot max. € 100.000). Denk bij ontwikkelprojecten aan locatieonderzoek, technische ontwerpen, vergunningaanvragen en fiscaal of juridisch advies. Elke lening kent een andere maximale looptijd en rentetarief, zoals in de tabel hieronder wordt aangegeven. Gedurende de looptijd van een lening wordt de afgesproken rente niet gewijzigd.

Jaarlijks mogen kosteloos vervroegde aflossingen worden gedaan. De kleinschalige leningen en de leningen voor realisatie zijn annuïtaire leningen, waarbij gedurende de looptijd maandelijks een vast bedrag wordt betaald voor rente en aflossing. De leningen voor ontwikkelprojecten zijn bulletleningen, waarbij het geleende bedrag aan het einde van de looptijd in één keer wordt terugbetaald. Maandelijks wordt alleen rente betaald, en geen aflossingen.

Kleinschalige lening
  Minimaal Maximaal Looptijd Rente
Bedrijven € 5.000 € 50.000 15 jaar 2,5%
Instellingen € 5.000 € 50.000 15 jaar 2,0%
Lening voor ontwikkeling
  Minimaal Maximaal Looptijd Rente
Bedrijven X X X X
Instellingen € 5.000 € 100.000 5 jaar 3,5%
Lening voor realisatie
 
 
Minimaal
Maximaal Looptijd Rente
Bedrijven X X X X
Instellingen € 50.000 € 300.000 15 jaar 2,0%


Wilt u eerst een oriënterend gesprek aanvragen? Stuur dan een e-mail naar de fondsmanager via energiefonds@apeldoorn.nl met daarin een korte toelichting op het project waar u financiering voor zoekt en hoeveel u wilt lenen. Dan plant hij samen met u een gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Of bel de gemeente via 14 055 en vraag een gesprek aan met de fondsmanager.Heeft u al concrete plannen en ook al een offerte van een installatie- of bouwbedrijf? Dan kunt u nu direct online het aanvraagformulier invullen en een lening aanvragen.

De volledige regelingen kunt u bekijken en lezen via onderstaande links:

Let op: Wellicht heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Uw Reactie
Uw Reactie