Lening toekomstbestendig wonen voor particulieren

Heeft u plannen om uw huis duurzamer, klaar voor de toekomst, asbestvrij of kwalitatief beter te maken? Dan kunt u een aantrekkelijke lening afsluiten bij de gemeente.

LET OP: op dit moment is het aanvragen van een lening niet mogelijk, omdat het budget inmiddels is verbruikt.

Lees meer

U verklaart bij het invullen van de aanvraag dat:

 • u bekend bent met de voorwaarden van de lening toekomstbestendig wonen (pdf, 83 kB);
 • u bekend bent met de voorwaarden van SVn (waaronder dat SVn een BKR-toetsing zal uitvoeren).
 • u weet dat we de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kunnen intrekken, als aan één of meer voorwaarden van de gemeentelijke verordening niet wordt voldaan;
 • de werkzaamheden waarvoor u de lening aanvraagt nog niet gestart zijn;
 • de nieuwe voorzieningen aan de woning worden aangebracht volgens de geldende vergunningen;
 • dat u pas met de werkzaamheden begint als de bouw- en/of monumentenvergunningen definitief verleend zijn;
 • de bij de aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag;
 • u toegang verleent aan een medewerker van de gemeente (of namens de gemeente) die belast is met controle.

Wilt u energie besparen of aanpassingen doen in huis, zodat u daar kunt blijven wonen als u ouder wordt? Dan kunt u een aantrekkelijke lening afsluiten voor het verbeteren van uw huis.

U kunt de lening toekomstbestendig wonen gebruiken als u maatregelen voor energiebesparing en levensloopbestendig wonen tegelijk uitvoert. Door alle leningen voor het verbeteren van woningen in één regeling aan te bieden, hoeft u niet meer uit te zoeken welke lening voor uw woonwens geschikt is of meerdere aanvragen te doen als u uw woning wilt aanpassen.

De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn:

 • Energie
 • Levensloopbestendigheid
 • Funderingsherstel
 • Asbestsanering

Een investering voor ‘levensloopbestendig wonen’, ‘asbestsanering’ of ‘funderingsherstel' moet u altijd combineren met één energiebesparende of -opwekkende maatregel.

Voor deze regeling is er een subsidieplafond van 3.500.000,00 euro vastgesteld voor de periode 2023 t/m 2025. Als dit plafond is bereikt wordt de aanvraag geweigerd.

Op dit moment is het aanvragen van een lening niet mogelijk, omdat het budget inmiddels is verbruikt.

Let op! Dit is de Lening toekomstbestendig wonen voor particulieren. Er is ook een Lening toekomstbestendig wonen voor Vve’s.

Let op! Wellicht heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie neem contact met ons op

Uw Reactie
Uw Reactie