Lening toekomstbestendig wonen voor Vve's

Heeft u plannen om uw huis duurzamer, klaar voor de toekomst, asbestvrij of kwalitatief beter te maken? Dan kunt u een aantrekkelijke lening afsluiten bij de gemeente.

Lees meer

U verklaart bij het invullen van de aanvraag dat:

 • u bekend bent met de voorwaarden van de lening toekomstbestendig wonen (pdf, 329 kB) 
 • u bekend bent met de voorwaarden van SVn 
 • u weet dat we de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kunnen intrekken, als aan één of meer voorwaarden van de gemeentelijke verordening niet wordt voldaan;
 • de werkzaamheden waarvoor u de lening aanvraagt nog niet gestart zijn;
 • de nieuwe voorzieningen aan de woningen worden aangebracht volgens de geldende vergunningen;
 • dat u pas met de werkzaamheden begint als de bouw- en/of monumentenvergunningen definitief verleend zijn;
 • de bij de aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag;
 • u toegang verleent aan een medewerker van de gemeente (of namens de gemeente) die belast is met controle.

Wilt u energie besparen of aanpassingen doen binnen de VvE, zodat bewoners  daar kunt blijven wonen als u ouder wordt? Dan kunt u een aantrekkelijke lening afsluiten voor het verbeteren van de woningen.

U kunt de lening toekomstbestendig wonen gebruiken als u maatregelen voor energiebesparing en levensloopbestendig wonen tegelijk uitvoert. Door alle leningen voor het verbeteren van woningen in één regeling aan te bieden, hoeft u niet meer uit te zoeken welke lening geschikt is of meerdere aanvragen te doen als u de woningen binnen de VvE wilt aanpassen.

De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn:

 • Energie
 • Levensloopbestendigheid
 • Funderingsherstel
 • Asbestsanering

Een investering voor ‘levensloopbestendig wonen’, ‘asbestsanering’ of ‘funderingsherstel' moet u altijd combineren met één energiebesparende of -opwekkende maatregel.

Voor deze regeling is er een subsidieplafond van 2.000.000,00 euro vastgesteld voor de periode 2023 t/m 2024. Als dit plafond is bereikt wordt de aanvraag geweigerd.

U kunt de lening online aanvragen met bovenstaande knop.

Let op! Dit is de Lening toekomstbestendig wonen voor Vve’s. Er is ook een Lening toekomstbestendig wonen voor particulieren.

Uw Reactie
Uw Reactie