Zonnepanelen plaatsen op monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten

Voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en/of in beschermde stads- of dorpsgezichten gelden andere regels dan bij andere woningen.

Meer mogelijkheden voor zonnepanelen op monumenten

Gemeente Apeldoorn heeft in augustus 2023 de regels rond het plaatsen van zonnepanelen op panden met een monumentale status of in beschermde stads- en dorpsgezichten versoepeld. Het is nu onder voorwaarden vaker mogelijk om zonnepanelen te leggen op de zichtzijde. Dit is het dak dat is gekeerd naar de openbare weg. Hiermee wil Apeldoorn stimuleren dat er nog meer duurzame energie op daken wordt opgewekt.

Bij een aanvraag wordt getoetst of de erfgoedwaarden in tact blijven. Mensen die een aanvraag doen voor zonnepanelen op de zichtzijde van het dak, moeten daarin wel aantonen dat plaatsen van zonnepanelen op alternatieve dakvlakken niet mogelijk is.

Hieronder leest u de regels die altijd gelden bij een aanvraag en de aanvullende regels voor het plaatsen van zonnepanelen op de zichtzijde. De complete beleidsregels voor zonnepanelen op monumenten en in rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten vindt u hier.

Regels die altijd gelden

 • De zonnepanelen worden in één rechthoekig en aaneengesloten vlak gelegd, met regelmatige rangschikking. Dit vlak wordt niet onderbroken door bijvoorbeeld een dakdoorvoer, dakraam, dakkapel, etc.;
 • Zonnepanelen en zonnecollectoren niet combineren op hetzelfde dakvlak;
 • De zonnepanelen liggen minimaal 50 cm van de nok, zijgevels en hoeken;
 • Zonnepanelen moeten reversibel worden aangebracht waarbij de bestaande dakconstructie of -bedekking niet mag worden verwijderd of beschadigd;
 • De kleur van zonnepanelen wordt in overeenstemming met het achterliggende dakvlak of anders zo mat mogelijk in zwart, antraciet of donkergrijs uitgevoerd. De randen moeten in de kleur van het paneel en niet glimmend uitgevoerd worden;
 • Zonnepanelen op daken met bijzondere materialen, zoals riet, leien, metalen en zeldzame type dakpannen, zijn niet toegestaan;
 • Indien de zonnepanelen op platte daken worden gelegd is de afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan de hoogte van collector of paneel. Zonnepanelen worden niet gelegd op de platte daken van een serre, een erker of entreepartij aan de zichtzijde;
 • De energieopwekking op het (monumentale) pand moet in relatie staan tot de eigen behoefte van energiegebruik en er worden geen bomen gekapt om de bezonning te verbeteren;
 • Bij het kiezen van een geschikte locatie is plaatsing van zonnepanelen in onderstaande volgorde aantoonbaar onderzocht:
  1. op het dakvlak van een bijgebouw of overkapping in het achtererfgebied, of;
  2. op een aanbouw aan de achtergevel van het hoofdgebouw, of;
  3. op het achterdakvlak van het hoofdgebouw, of;
  4. op platte daken, of;
  5. op overige dakvlakken van het hoofdgebouw uit het zicht.

Aanvullende regels voor het plaatsen van zonnepanelen aan de zichtzijde

 • Zonnepanelen uitsluitend te plaatsen op het gedeelte van het dakvlak tussen de denkbeeldig doorgetrokken noklijnen;
 • Zonnepanelen alleen toegestaan op een enkelvoudig dakvlak;
 • Eén vlak met panelen per dakvlak;
 • Bij repeterende woonblokken en -rijen is de eerst vergunde positie, vorm, afmeting en kleur van zonnepanelen uitgangspunt voor de rest van het blok of de rij;
 • Bij een mansardekap: zonnepanelen zijn uitsluitend toegestaan op de bovenste helft van het dakvlak, boven de knik.

Omgevingsvergunning

Voor het plaatsen van zonnepanelen op uw monument moet u een aanvraag voor een omgevingsvergunning doen. U kunt op deze pagina over de omgevingsvergunning voor monumenten een afspraak maken of een aanvraag doen.

De Parken

Woont u in een monumentaal pand in De Parken? Dan is uw wijk een van de eerste wijken van Apeldoorn die van het aardgas afgaat en overstapt op duurzame warmte. Het plaatsen van zonnepanelen is voor u raadzaam. Lees op deze pagina van de Energie van Apeldoorn meer over de plannen voor De Parken. Voor advies op maat bij het verduurzamen van een monument kunt u een afspraak maken met de gemeente via cultuurhistorie@apeldoorn.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie